Niezgoda, A., Kowalska, K., 2015, Turystyka medyczna - istota, zakres i konsekwencje rozwoju zjawiska, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 49, s. 126-134.