Problematyka badawcza Katedry:

 • zachowania rynkowe przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji,
 • różnice międzykulturowe i ich wpływ na handel międzynarodowy,
 • rola przywództwa w zarządzaniu biznesem międzynarodowym,
 • strategie komunikowania się na rynkach globalnych,
 • analiza instytucjonalna organizacji międzynarodowych,
 • zachowania organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych,
 • międzynarodowe transakcje gospodarcze,
 • funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście międzynarodowym,
 • negocjacje międzynarodowe,
 • prognozowanie międzynarodowe - aspekty gospodarcze i polityczne,
 • kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego,
 • międzynarodowe badania marketingowe,
 • zarządzanie kadrą w biznesie międzynarodowym,
 • rola targów i wystaw dla rozwoju handlu międzynarodowego,
 • czynniki kształtujące rozwój branży farmaceutycznej na świecie,
 • teoretyczne modele wymiany międzynarodowej,
 • analiza marketingowych aspektów współczesnych form ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa,
 • rozwój metodyki międzynarodowych badań porównawczych (aspekty kulturowe).