Granty Narodowego Centrum Nauki:
  1. NN 115 260 236 "Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw" - kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Schroeder, zespół: prof. Henryk Mruk oraz dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. UEP
Granty ministerialne:
  1. 51104-65 „Zachowania nabywców w zróżnicowanych kulturowo środowiskach europejskich” – kierownik tematu: prof. dr hab. Jerzy Schroeder, zespół: dr Małgorzata Bartosik-Purgat
Badania statutowe:
  1. 51104-65 „ Instrumenty i metody tworzenia wartości klienta” – kierownik tematu prof. dr hab. Henryk Mruk, zespół: dr Beata Stępień.
  2. 51102-75 „Znaczenie otoczenia kulturowego w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw” – kierownik tematu prof. dr hab. Jerzy Schroeder, zespół: dr Małgorzata Bartosik-Purgat, dr Rafał Śliwiński.
Badania własne:
  1. 51103-02 „Różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym” – dr Małgorzata Bartosik-Purgat
  2. 51103-03 „Teoria wymiany i jej ewolucja” – prof. dr hab. Henryk Mruk
  3. 51103-133 „Zjawisko konwergencji systemów zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych – dr Beata Stępień
  4. 51103-213 „Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw” – dr Rafał Śliwiński