Biografia
 • od października 2012 - praca na stanowisku profesora nadzwyczajnego UEP
 • 21. marca 2012 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej
 • 07. marca 2003 - uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania
 • 15. marca 1999 - uzyskanie tytułu magistra nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania
Zainteresowania naukowe i badawcze
 • kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, 
 • zachowania konsumentów na rynku międzynarodowym, 
 • etnocentryzm konsumencki i efekt kraju pochodzenia w międzynarodowych strategiach przedsiębiorstw, 
 • rola mediów społecznościowych w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,
 • międzynarodowe badania marketingowe.
Dydaktyka
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 
 • Międzynarodowe badania marketingowe 
 • Cultural differences in international marketing 
 • Cultural aspects in international business 
 • Zarządzanie międzykulturowe 
 • Seminarium magisterskie i doktorskie
Publikacje
Podręczniki akademickie
 1. Bartosik-Purgat Małgorzata, Mruk Henryk, Schroeder Jerzy, Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, ISBN 978-83-7417-722-1.
 2. Bartosik-Purgat Małgorzata, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2010.
Monografie naukowe
 • Bartosik-Purgat Małgorzata, Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, ISBN 978-83-7417-531-9
 • Bartosik-Purgat Małgorzata, Mruk Henryk, Schroeder Jerzy, Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012, ISBN 978-83-7417-691-0
Publikacje w czasopismach
 1. Bartosik-Purgat Małgorzata, Mruk Henryk, Schroeder Jerzy, Wiarygodność partnera zagranicznego w świetle badań polskich eksporterów, MARKETING I RYNEK 2013 nr 8, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE).
 2. Bartosik-Purgat Małgorzata, Mruk Henryk, Schroeder Jerzy, Wykorzystanie instytucjonalnych źródeł informacji w działalności polskich eksporterów, MARKETING I RYNEK 2013 nr 7, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). 
 3. Bartosik-Purgat Małgorzata, Czynniki kulturowe a zachowania konsumentów — ujęcie modelowe w świetle badań międzynarodowych, MARKETING I RYNEK 2012 nr 10, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). 
 4. Bartosik-Purgat Małgorzata, Jankowska Barbara, Perceptions of the results of cooperation with rivals - perspective of Danish, Japanese and Polish companies. Does the cultural background matter?, Poznań University of Economics Review 2012 nr 4.
Zeszyty naukowe
 1. Bartosik-Purgat Małgorzata, Niezgoda Agnieszka, Znaczenie języka w decyzjach młodych konsumentów w wyborze miejsca wakacji - przykład Polski i Hiszpanii, w: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 25, Szczecin 2012.