Biografia
 • magister nauk ekonomicznych - 1970
 • doktor nauk o zarządzaniu - 1976
 • doktor habilitowany nauk o zarządzaniu - 1985
 • profesor nauk o zarządzaniu - 1992
Problematyka badawcza

Tematyka naukowa:

 • komunikacja międzynarodowa,
 • targi i wystawy międzynarodowe,
 • zachowania nabywców na rynkach międzynarodowych,
 • analiza światowego rynku farmaceutycznego

Badania prowadzone w ramach w/w tematyki

 •  prof. dr hab. Henryk Mruk, dr Beata Stępień – Badania statutowe pt. "Instrument i metody tworzenia wartości klienta"
 • prof. dr hab. Henryk Mruk - badania własne pt. "Tożsamość marketingu jako nauki"
Dydaktyka
 • Przywództwo w przedsiębiorstwie międzynarodowym - wykład
 • Targi i wystawy międzynarodowe - wykład
 • Rola lidera w pracy zespołowej  - wykład
 • Kierowanie zespołem - wykład
 • Seminarium magisterskie
Publikacje
 1. Michalik Małgorzata, Mruk Henryk, Instrumenty budowania przewagi konkurencyjnej na rynku aptecznym - Handel Wewnętrzny 2006 - nr specjalny : październik 2006, s. 70-76.
 2. Jerzyk Ewa, Mruk Henryk, Kreatywność zespołów sposobem budowania przewagi konkurencyjnej - PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 2006 nr 8 - s. 9-14.
 3. Michalik Małgorzata, Mruk Henryk, Rola public relations w sferze obrotu lekami - Polityka Zdrowotna 2006 nr 5 - Instytut Polityki Ochrony Zdrowia. s. 71-78.
 4. Mruk Henryk, Targi a strategia komunikacji - Visual Communication 2006 nr 2 - Europea Media Group Sp. z o.o.. s. 50-54.
 5. Michalik Małgorzata, Mruk Henryk, Zachowania pacjenta na rynku farmaceutycznym, Polityka Zdrowotna 2006 nr 5 - Instytut Polityki Ochrony Zdrowia. s. 53-62.
 6. Mruk Henryk, Informacja a zarządzanie procesami wymiany, w : Era społeczeństwa informacyjnego: wyzwania, szanse, zagrożenia / red. Janusz Kleban, Waldemar Wieczerzycki - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) w Poznaniu, 2006. S. 35-42.
 7. Mruk Henryk, Metody badań w obszarze marketingu, w : Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych / red. Maria Sławińska - Poznań : Wydaw. AE, 2006. S. 104-116 .
 8. Mruk Henryk, Przywództwo źródłem wartości przedsiębiorstwa . w : Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. / red. Anna Czubała - Kraków : Akademia Ekonomiczna (AE) w Krakowie - Wydział Zarządzania, 2006. S. 312-319 .
 9. Michalik Małgorzata, Mruk Henryk, Barałkiewicz Tomasz, Jak zarządzać apteką ? Warszawa : Kwadryga, 2006.
 10. Mruk Henryk, Granice w reklamie, / red. M. Staniszewski.. // w : Miasto granic - Poznań : Forum Naukowe, 2006. S. 129-140.
 11. Mruk Henryk, Komunikacijni aspiekti uprawlinnja jakistju, , w : Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (Wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM) - Kijów : Kyiv National University of Trade Economics, 2006. S. 27-44.
 12. Mruk Henryk. Teoria marketingu przesłanką jego rozwoju / red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek. // w : Ekspansja czy regres marketingu? - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2006. S. 92-97.
 13. Mruk Henryk, Nestorowicz Renata, Istota i ewolucja koncepcji marketingu, red. H. Mruk, B. Pilarczyk. // w : Kompendium wiedzy o marketingu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. S. 11-28.
 14. Koczerga Maciej, Mruk Henryk, Marketing strategiczny a operacyjny / red. Pilarczyk, B., Mruk, H, w : Kompendium wiedzy o marketingu - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. S. 278-28.
 15. Mruk Henryk, Zieliński Marek, Targi a strategia komunikacji przedsiębiorstwa, / red. H. Mruk, A. Kuca. / w: Marketing targowy : vademecum wystawcy. - Poznań : Polska Korporacja Targowa, 2006. S. 35-54.
 16. Mruk Henryk, Edukacja pacjenta w aptece / red. Maria Danuta Głowacka. w : Zarządzanie zdrowiem społecznym i edukacją menedżera ochrony zdrowia - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) w Poznaniu, 2007. S. 189-196.
 17. Mruk Henryk, Ewolucja reklamy jako narzędzia komunikacji /red. Michał Staniszewski.. / w : Miasto postępu. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2007. S. 113-131.
 18. Mruk Henryk, Stępień Beata, Klient jako źródło przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie międzynarodowym - perspektywa instytucjonalna / red. Jerzy Schroeder, Beata Stępień, // w : Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji - Poznań : Wydaw. AE, 2007. S. 475 – 487.
 19. Mruk Henryk, Makrotrendy a zachowania konsumentów / red. Zofia Kędzior. / w : Konsument, gospodarstwo domowe, rynek. - Katowice : Akademia Ekonomiczna (AE) w Katowicach, 2007. S. 9-28.
 20. Mruk Henryk, Teoria marketingu - analiza krytyczna / red. T. Listwan, W. Karczocha. // w : Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2007. S. 207-216.
 21. Mruk Henryk, Znaczenie przywództwa w tworzeniu wartości dla klienta, / red. Marek Zieliński, Grzegorz Leszczyński, Piotr Kwiatek.. // w : Marketing business-to-business : partnerstwo - wartość - komunikacja. - Poznań : Advertiva s.c., 2007. S. 219-228.
 22. Mruk Henryk, Pilarczyk Bogna, Szulce Halina, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty. /. - Poznań : Wydaw. AE, 2007. 287 s.
 23. Mruk Henryk, Rola marki w strategii marketingowej przedsiębiorstwa / red. Michał Sznajder.. // w : Polski przemysł mleczarski 2008 : poradnik mleczarski. - FC HORYZONT, 2007. S. 21-23.
 24. Mruk Henryk, Integrated communication as an element of marketing / w : Marketing Communications Strategies. - Poznań : Wydaw. AE, 2008. S. 7-17.
 25. Mruk Henryk, Jak skutecznie szukać miejsca dla nowych produktów /. - Przemysł Spożywczy 2008 nr 2 - s. 2-6.
 26. Mruk Henryk, Neuromarketing a działania na rynku żywności. - Przemysł Spożywczy 2008 nr 7 - s. 20-22.
 27. Mruk Henryk, Strategie konkurowania na rynkach produktów spożywczych. /- Przemysł Spożywczy 2008 nr 8 - s. 38-42. 
 28. Mruk Henryk, Stępień Beata, Tworzenie wartości dla klienta w przedsiębiorstwach międzynarodowych z perspektywy instytucjonalnej /. - MARKETING I RYNEK 2008 nr 1 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 2-9.
 29. Michalik Małgorzata, Pilarczyk Bogna, Mruk Henryk, Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym. / Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008.
 30. Michalik Małgorzata, Mruk Henryk, Deregulacja rynku aptecznego - szanse i bariery / red. Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak. / W : Ochrona zdrowia i gospodarka : mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. S. 68-75.
 31. Mruk Henryk, Ewolucja koncepcji marketingu - od praktyki do teorii / red. Henryk Mruk. // w : Marketing : zagadnienia współczesne. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008. S. 11-19.
 32. Mruk Henryk. Istota i klasyfikacja metod naukowych / red. M. Sławińska, H. Witczak. / w : Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2008. S. 95-103.
 33. Mruk Henryk, Komunikacja marketingowa - kierunki zmian / red. Henryk Mruk. / w : Marketing : zagadnienia współczesne. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008. S. 133-139.
 34. Mruk Henryk, Komunikacja zintegrowana - szanse i bariery. / red. Henryk Mruk. // W : Reklama i PR na rozdrożu? - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008. S. 19.
 35. Mruk Henryk, Makrotrendy w zachowaniach nabywców a strategia rozwoju przedsiębiorstwa / red. H. Mruk. // W : Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie - Poznań : Wydaw. AE, 2008. S. 25-35.
 36. Michalik Małgorzata, Mruk Henryk, Marketing Strategies of Pharmaceutical Companies / red. Alojzy Z. Nowak, Beata Glinka.. // W : Management : Qualitative and Quantitative Reserch - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. S. 106-117.
 37. Mruk Henryk, Metody jakościowe w badaniach naukowych / red. M. Sławińska, H. Witczak. // W : Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2008. S. 103-109.
 38. Mruk Henryk, Nestorowicz Renata, Neuromarketing a tworzenie wartości dla klienta. / red. Henryk Mruk, Michał Sznajder. // W : Neuromarketing: interdyscyplinarne spojrzenie na klienta. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008. S. 11-21.
 39. Mruk Henryk, Neuromarketing jako obszar badań interdyscyplinarnych / red. Genowefa Sobczyk. // W : Współczesny marketing : trendy, działania. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2008. S. 97-102.
 40. Mruk Henryk. Neuromarketing źródłem wyższej skuteczności działań przedsiębiorstwa / red. Henryk Mruk. // W : Marketing : zagadnienia współczesne. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008. S. 31-37. 
 41. Mruk Henryk. Pozycjonowanie marki w sporcie / red. H. Mruk, M. Chłodnicki. / W : Kreowanie marki w sporcie. - Sport & Business Foundation, 2008. S. 18-30.
 42. Mruk Henryk, Przestrzeń a działania marketingowe w przedsiębiorstwie / red. Jerzy Tarajkowski, Lucyna Wojtasiewicz. / W : Przestrzeń w polityce gospodarczej (The space in economic policy). - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008. S. 699-708.
 43. Mruk Henryk, Przywództwo czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa / red. Henryk Mruk. // W : Marketing : zagadnienia współczesne. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008. S. 93-99. 
 44. Mruk Henryk, Wantoch Aleksandra, Social campaigns as a form of healthcare professionals' activity/ red. Maria Danuta Głowacka. / W : Management of personnel education in health care. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2008. S. 57-65.
 45. Mruk Henryk, Istota oraz zakres zarządzania i planowania marketingowego. / red. Mruk Henryk., Mruk Jarosław. / W : Zarządzanie i planowanie marketingowe. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008. S. 9-22.
 46. Mruk Henryk. Planowanie i wdrażanie strategii marketingowej. / red. Henryk Mruk. // W : Zarządzanie i planowanie marketingowe. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008.
 47. Mruk Henryk, Planowanie nowego produktu / red. Mruk Henryk. // W : Zarządzanie i planowanie marketingowe. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008. S. 89-102.
 48. Mruk Henryk, Strategie cenowe / red. Henryk Mruk.. // W : Zarządzanie i planowanie marketingowe. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008. S. 133-152.
 49. Mruk Henryk, Mruk Jarosław, Zarządzanie kanałami dystrybucji. / red. Mruk Henryk. // W : Zarządzanie i planowanie marketingowe. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008. S. 119-132.
 50. Mruk Henryk, Konsument w gospodarce - ewolucja wiedzy o jego zachowaniach / HANDEL WEWNĘTRZNY 2009 nr 4-5 - s. 43-51.
 51. Mruk Henryk, Targi a ekspansja przedsiębiorstwa / Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw - Poznań : Wydaw. AE, 2009. s. 204-211.
 52. Mruk Henryk, Metody usprawniania komunikacji w pracy zespołów w przedsiębiorstwie / W : Technika i technologia w nowoczesnym browarnictwie - Łódź : Arden Prepress Studio, 2009. s. 223-232. 
 53. Mruk Henryk, Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych /. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. 169 s.
 54. Mruk Henryk, Neuromarketing a zachowania podmiotów rynkowych / red. Ewa Mińska-Struzik, Tomasz Rynarzewski. // W : Szoki technologiczne w gospodarce światowej. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009. S. 313-320
 55. Mruk Henryk, Skuteczne przywództwo jako czynnik rozwoju strategicznego małych i średnich przedsiębiorstw / red. Tadeusz Listwan, Henryk Mruk. / W : Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Problemy współczesne. - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2009. S. 179-188.
 56. Mruk Henryk, Sposoby skutecznej promocji zdrowia / red. M. D. Głowacka, E. Mojs.. // W : Zagrożenia cywilizacyjne : wybrane problemy. - Poznań : Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, 2009. S. 9-22.
 57. Mruk Henryk, Tożsamość marketingu - analiza krytyczna / red. Roman Niestrój. // W : Tożsamość i wizerunek marketingu - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. S. 104-111.
 58. Mruk Henryk, Przywództwo w zakładach opieki zdrowotnej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. 204 s.
 59. Mruk Henryk, Przywództwo a pozycja rynkowa przedsiębiorstwa / red. Michał Staniszewski. / W : Miasto przywództwa - Poznań : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2010. S. 131-144.
 60. Mruk Henryk, Przywództwo a rozwój strategiczny przedsiębiorstwa / red. A. Skowronek-Mielczarek. // W : Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), 2010. S. 187-200.
 61. Mruk Henryk, Michalik Małgorzata, Sposoby zwiększania skuteczności działania podmiotów w opiece zdrowotnej / red. Kazimierz Ryć, Alicja Sobczak.. // W : Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. S. 167-176.
 62. Mruk Henryk, Wartość dla klienta a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa / red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski. // W : Zarządzanie wartością klienta : pomiar i strategie - Warszawa : Poltext, 2010. S. 219-228.