Biografia
 • magister ekonomii – 1971
 • doktor nauk ekonomicznych 1977
 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych 1990
 • profesor nauk ekonomicznych – 2001
Problematyka badawcza
 • Ekonomika handlu zagranicznego
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Międzynarodowe zarządzanie kadrą
 • Protokół międzynarodowych kontaktów biznesowych i dyplomatycznych
 • Międzynarodowe badania marketingowe 
Dydaktyka
 • Badania marketingowe rynków zagranicznych – wykład
 • Zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym - wykład
 • Protokół dyplomatyczny - wykład
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium doktorskie
Publikacje
 • Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, AE, Poznań 1998 (współautor)
 • Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, AE, Poznań 2000 (współautor)
 • Zarządzanie kadra w przedsiębiorstwie międzynarodowym, AE, Poznań, 2000
 • Transakcje handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 (współautor)
 • Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, AE, Poznań, 2006 (redakcja naukowa)
 • Badania marketingowe rynków zagranicznych, AE, Poznań (1996, 1997, 2000, 2002), 2007
 • Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, AE, Poznań 2007 (współautor i redakcja naukowa)
 • Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo UEP, Poznań 2009, (redaktor naukowy i współautor)
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010
 • Gospodarka międzynarodowa- wyzwania i nowe trendy, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011 (redaktor naukowy)
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, (redaktor naukowy i współautor)
 • Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UEP, Poznań 2012 (współautor)
 • Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo UEP, Poznań 2013 (współautor)
 • Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, Wydawnictwo UEP, Poznań 2013 (redaktor naukowy)
 • Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Wydawnictwo UEP, Poznań 2013 (redaktor naukowy i współautor)