Dyrektor
Programu Wspólnego Dyplomu UEP-NTU
z Zakresu Biznesu Międzynarodowego i Zarządzania (JMSCIBM)
dr Łukasz Puślecki
luksz.puslecki@ue.poznan.pl

Administrator
Programu Wspólnego Dyplomu UEP-NTU
z Zakresu Biznesu Międzynarodowego i Zarządzania (JMSCIBM)
mgr Karolina Józefczyk
karolina.jozefczyk@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al.Niepodległości 10
61-875 Poznań
pokój 138 A  pon., wt., czwa., godz:11:00 do 13:30
tel.+48 61 856 92 54
fax. +48 61 856 92 58