Przewód doktorski

Mgr Agnieszka Jankowiak - Kaczmarek

Mgr Dorota Leończuk

Mgr Jacob Mendel

Mgr Paula Pestka

Mgr Tomasz Grzegorczyk

Mgr Alexandra Elżbieta Krawiec

Mgr Marek Rybacki

Mgr Agnieszka Pawlak

Mgr Patrick Szillat

Przewody doktorskie zakończone