Przewód doktorski

Mgr Patrick Szillat

Mgr Monika Knefel

Mgr Leszek Leśniewski

Mgr Aleksander Kolanowski

Mgr Rotem Waitzman

Mgr Joanna Roszak

Przewody doktorskie zakończone