Przewód doktorski

Mgr Maciej Łobza

Mgr Dorit Kay

Mgr Barbara Wilczyńska

Mgr Dinah Kagan

Mgr Ewelina Pomian

Mgr Dariusz Wiśniewski

Przewody doktorskie zakończone