Przewodnicząca:

dr hab. Ewa Mińska - Struzik, prof. nadzw. UEP 

Sekretarz:

dr Milena Ratajczak - Mrozek
Członkowie:
dr Konrad Sobański

dr hab. Rafał Śliwiński, prof. nadzw. UEP

dr hab. Ida Musiałkowska, prof. nadzw. UEP