Komisje wydziałowe

Wydziałowy Koordynator ECTS


Wydziałowym Koordynatorem ECTS jest Pani dr hab. Ewa Mińska - Struzik, prof. nadzw. UEP.