Poznań, 15.06.2018 r.

 

            Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską


Mgr. Waldemara Stronki


na temat: Optymalizacja kojarzenia w pary uczestników fazy pucharowej rozgrywek sportowych

 

odbędzie się 28 czerwca 2018 roku o godz. 11:00

w sali 114 B Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

przy al. Niepodległości 10, (Budynek B, I piętro).

 

Promotor:         dr hab. Marcin Anholcer, prof. nadzw. UEP

                           Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                           Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                           Katedra Badań Operacyjnych

 

Recenzenci:     dr hab. Stefan Grzesiak, prof. nadzw. US

                           Uniwersytet Szczeciński

                           Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

                            Instytut Ekonometrii i Statystyki

                                                              

                            dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. nadzw. UZ

                            Uniwersytet Zielonogórski

                            Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

                            Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

 

 

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP