Poznań, 18.02.2019 r.

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską


Mgr. Włodzimierza Lewoniewskiego


na temat: Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach wiki na podstawie analizy ich jakości

 

odbędzie się 1 marca 2019 roku o godz. 12:00

w sali 236 A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

przy al. Niepodległości 10, (Budynek A, II piętro).

 

Promotor:                          prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP

                                           Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                                           Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                                           Katedra Informatyki Ekonomicznej

 

Promotor pomocniczy:    dr Krzysztof Węcel

                                           Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                                           Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                                           Katedra Informatyki Ekonomicznej

 

Recenzenci:                     dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE

                                           Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

                                           Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, 

                                           Instytut Nauk Ekonomicznych

                                           Katedra Rachunkowości, Controllingu, 

                                           Informatyki i Metod Ilościowych

 

                                          dr hab. Michał Ernest Goliński, prof. SGH

                                          Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

                                          Kolegium Analiz Ekonomicznych

                                          Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

                                          Zakład Gospodarki Cyfrowej

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

 

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw. UEP