8th Annual Financial Market Liquidity (AFML) Conference 2017
 

W dniach 15-17.11.2017 r. w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja  8th Annual Financial Market Liquidity (AFML) Conference 2017. Na konferencji tej dr hab. Krzysztof Echaust, prof. nadzw. UEP i dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. nadzw. UEP przedstawili wspólny referat pt.: „Commonality in liquidity and the Dynamics of a liquidity index”.

  The 26th Ediotion of the Annual 3in1 Workshop
 

W dniach 26-28.10.2017 r. w Dosłońcu odbyła się międzynarodowa konferencja The 26th Edition of the Annual 3in1 Workshop. Na konferencji tej dr hab. Marcin Anholcer przedstawił referat pt.:  Majority colorings of digraphs.Dr hab. Marcin Anholcer przewodniczył również jednej z sesji.

  Nagrody Rektorskie 2016/2017
 

W W dniu 17.10.2017 roku JM Rektor przyznał następujące Nagrody Rektora:

1. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Marcin Anholcer za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 - za monografię pt. „Optymalizacja przewozów produktów szybko tracących wartość – modele i algorytmy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

2. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Marcin Anholcer za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł: „Spectra of graphs and closed distance magic labelings”, Marcin Anholcer, Sylwia Cichacz, Iztok Peterin, w: Discrete Mathematics.

3. Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  Poznaniu dr hab. Marcin Anholcer za skuteczną pracę w Zespole ds. Aktualizacji Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

  MZBO 2017
 W dniach 15-17.10.2017 r. w Tuszynie-Las k/Łodzi odbyła się XXXVI Ogólnopolska Konferencja Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych. Na konferencji tej przedstawiliśmy następujące referaty:
dr hab. Marcin Anholcer: Problem transportowy z warunkami wykluczającymi dostawców,
dr hab. Krzysztof Echaust: Wpływ trendów rynkowych na wycenę opcji notowanych na GPW w Warszawie,
dr Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz: Modern approach to risk management in finance.
  
  Nowy doktor habilitowany
 Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na posiedzeniu w dniu 6 października 2017 r. nadała naszemu koledze Marcinowi Anholcerowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny ekonomia.
  SOR'17
 W dniach 27-29.09.2017 r. w miejscowości Bled (Słowenia) odbyło się 14th International Symposium on Operational Research in Slovenia (SOR'17). Na konferencji tej dr Helena Gaspars-Wieloch przedstawiła referat pt.: Innovative projects scheduling with non-renewable resources on the basis of decision project graphs.
  CID 2017
 W dniach 17-22.09.2017 r. w Piechowicach odbyła się Miedzynarodowa Konferencjia CID 2017 Colourings, Independence and Domination, 17th WORKSHOP ON GRAPHY THEORY. Na konferencji został przedstawiony referat autorstwa dra Marcina Anholcera: Majority Colorings of Digraphs.
  Konferencja Katedr Finansów 2017
 W dniach 18-20.09.2017 r. w Lublinie odbyła się Konferencja Katedr Finansów zatytułowana Finanse dla rozwoju. Na konferencji tej przedstawiliśmy następujące referaty:
dr Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz: Neural networks versus discriminant analysis in the assessment of default,
mgr Joanna Siwek: Portfel wieloskładnikowy z nieprecyzyjną wartością bieżącą daną trapezoidalną liczbą rozmytą,
dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak wzięła udział w konferencji bez  referatu.
  MME 2017
 W dniach 13-15.09.2017 r. w Hradec Kralove w Czechach odbyła się 35th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Na konferencji tej przedstawiliśmy następujące referaty:
dr hab. Krzysztof Echaust: Goodness-of-Fit Tests for Truncated Distributions - The Empirical Study,
dr Anna Łyczkowska - Hanćkowiak: Behavioural Present Value determined by oriented fuzzy number,
mgr Joanna Siwek: Multiple asset portfolio with present value given as a discrete fuzzy number.
 Econometric Research in Finance
 W dniu 15.09.2017 r. w Warszawie (SGH) odbyła się Konferencja Econometric Research in Finance. Na konferencji tej został przedstawiony referat autorstwa dr Aleksandry Wójcickiej-Wójtowicz: Neural networks in credist risk evaluation of construction sector.
  Financial Management of Firms and Financial Institutions
 W dniach 6-7.09.2017 r. odbyła się w Ostrawie konferencja  Financial Management of Firms and Financial Institutions. Na konferencji został przedstawiony referat autorstwa dr Aleksandry Wójcickiej-Wójtowicz: The impact of financial ratios dynamics on company's performance.
  Grafolodzy w KBO
 W dniach 19-26.08.2017 r. gośćmi Katedry Badań Operacyjnych byli prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (Politechnika Warszawska) i dr Bartłomiej Bosek (Uniwersytet Jagielloński). Prowadzili wspólnie z dr. Marcinem Anholcerem badania w zakresie teorii grafów.
  STRATEGIE 2017
 W dniach 19-20.06.2017 r. odbyła się w Ustroniu Ogólnopolska Konferencja Naukowa STRATEGIE 2017 (Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy). Na konferencji został przedstawiony referat autorstwa dr Heleny Gaspars-Wieloch: A scenario-based shortest path algorithm for optimizing the sequence of choices under uncertainty.
  Nasz wykładowca w Słowenii
 W dniach od 08.05.2017 do 09.06.2017 dr Marcin Anholcer przebywał na Uniwersytecie Przymorza w Koprze (Słowenia). Podczas swojego pobytu razem z pracownikami wydziału FAMNIT prowadził badania w zakresie teorii grafów oraz przeprowadził wykłady z przedmiotu Financial Mathematics.
 Contemporary Issues in Business, Management and Education
 W dniach 11-12.05.2017 r. odbyła się w Wilnie na Litwie V Międzynarodowa Konferencja Naukowa CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND EDUCATION. Na konferencji został przedstawiony referat autorstwa dr Heleny Gaspars-Wieloch: Innovative projects scheduling with scenario-based decision project graphs.
  Modelowanie Preferencji a Ryzyko '17
IWoMCDM '17
 W dniach 2-4.04.2017 w Ustroniu odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie preferencji a ryzyko ’17 oraz Międzynarodowa Konferencja International Workshop on Multiple Criteria Decision Making’17

Na konferencji zostały wygłoszone referaty wspólnego autorstwa dra Marcina Anholcera i dra Arkadiusza Kawy: Warunki wykluczające i ich związek z ryzykiem (MPAR) oraz Bi-Criteria Stochastic Minimum Cost Flow Problem with Exclusionary Constraints (IWoMCDM).

  Matematyka i informatyka na usługach ekonomii
 W dniach 30-31.03.2017 w Poznaniu odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Na konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

- dr Anny Łyczkowskiej-Hanćkowiak, prof. Krzysztofa Piaseckiego: Zorientowana behawioralna wartość bieżąca portfela dwuskładnikowego – studium przypadku,

- dra inż. Michała Stasiaka, prof. K. Piaseckiego: Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność modelowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej,

- mgr Joanny Siwek, prof. Krzysztofa Piaseckiego: Two-asset port folio with trapezoid al fuzzy peresent values – an alternative approach.

  ERASMUS+ University of Algarve
 W dniach 19-25.03.2017 dr hab. Justyna Rój wzięła udział w szkoleniu z zakresu finansów w ramach programu Erasmus+ na University of Algarve, Faro w Portugalii
  Transfer na Wydział Zarządzania
  Z dniem 28.02.2017 dotychczasowy kierownik Katedry Badań Operacyjnych - prof. dr hab. Krzysztof Piasecki przeszedł na Wydział Zarządzania. Wydarzenie to ma związek z poglądem Profesora o celowości afiliacji naszej katedry na Wydziale Zarządzania. 
Podziękowaliśmy naszemu Profesorowi za zaufanie, wyrozumiałość i życzliwość, za wsparcie i opiekę w pracy naukowej.
  Podróż do Persji
  
W dniu 20.01.2017 spotkaliśmy się przy kawie i ciasteczkach spotkaliśmy się z naszym kolegą - dr Wojciechem Boruckim. Nasz gość opowiadał nam o swojej podróży za śladami Starego Testamentu do Persji. Słuchalismy ciekawe opowieści i oglądalismy piękne zdjęcia przez dwie godziny.