MZBO 2017
W dniach 15-17.10.2017 r. w Tuszynie-Las k/Łodzi odbyła się XXXVI Ogólnopolska Konferencja Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych. Na konferencji tej przedstawiliśmy następujące referaty:
dr hab. Marcin Anholcer: Problem transportowy z warunkami wykluczającymi dostawców,
dr hab. Krzysztof Echaust: Wpływ trendów rynkowych na wycenę opcji notowanych na GPW w Warszawie,
dr Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz: Modern approach to risk management in finance.
 Nowy doktor habilitowany
Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na posiedzeniu w dniu 6 października 2017 r. nadała naszemu koledze Marcinowi Anholcerowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny ekonomia.
 SOR'17
W dniach 27-29.09.2017 r. w miejscowości Bled (Słowenia) odbyło się 14th International Symposium on Operational Research in Slovenia (SOR'17). Na konferencji tej dr Helena Gaspars-Wieloch przedstawiła referat pt.: Innovative projects scheduling with non-renewable resources on the basis of decision project graphs.
 CID 2017
W dniach 17-22.09.2017 r. w Piechowicach odbyła się Miedzynarodowa Konferencjia CID 2017 Colourings, Independence and Domination, 17th WORKSHOP ON GRAPHY THEORY. Na konferencji został przedstawiony referat autorstwa dra Marcina Anholcera: Majority Colorings of Digraphs.
 Konferencja Katedr Finansów 2017
W dniach 18-20.09.2017 r. w Lublinie odbyła się Konferencja Katedr Finansów zatytułowana Finanse dla rozwoju. Na konferencji tej przedstawiliśmy następujące referaty:
dr Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz: Neural networks versus discriminant analysis in the assessment of default,
mgr Joanna Siwek: Portfel wieloskładnikowy z nieprecyzyjną wartością bieżącą daną trapezoidalną liczbą rozmytą,
dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak wzięła udział w konferencji bez  referatu.
 MME 2017
W dniach 13-15.09.2017 r. w Hradec Kralove w Czechach odbyła się 35th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Na konferencji tej przedstawiliśmy następujące referaty:
dr hab. Krzysztof Echaust: Goodness-of-Fit Tests for Truncated Distributions - The Empirical Study,
dr Anna Łyczkowska - Hanćkowiak: Behavioural Present Value determined by oriented fuzzy number,
mgr Joanna Siwek: Multiple asset portfolio with present value given as a discrete fuzzy number.
Econometric Research in Finance
W dniu 15.09.2017 r. w Warszawie (SGH) odbyła się Konferencja Econometric Research in Finance. Na konferencji tej został przedstawiony referat autorstwa dr Aleksandry Wójcickiej-Wójtowicz: Neural networks in credist risk evaluation of construction sector.
 Financial Management of Firms and Financial Institutions
W dniach 6-7.09.2017 r. odbyła się w Ostrawie konferencja  Financial Management of Firms and Financial Institutions. Na konferencji został przedstawiony referat autorstwa dr Aleksandry Wójcickiej-Wójtowicz: The impact of financial ratios dynamics on company's performance.
 Grafolodzy w KBO
W dniach 19-26.08.2017 r. gośćmi Katedry Badań Operacyjnych byli prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (Politechnika Warszawska) i dr Bartłomiej Bosek (Uniwersytet Jagielloński). Prowadzili wspólnie z dr. Marcinem Anholcerem badania w zakresie teorii grafów.
 STRATEGIE 2017
W dniach 19-20.06.2017 r. odbyła się w Ustroniu Ogólnopolska Konferencja Naukowa STRATEGIE 2017 (Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy). Na konferencji został przedstawiony referat autorstwa dr Heleny Gaspars-Wieloch: A scenario-based shortest path algorithm for optimizing the sequence of choices under uncertainty.
 Nasz wykładowca w Słowenii
W dniach od 08.05.2017 do 09.06.2017 dr Marcin Anholcer przebywał na Uniwersytecie Przymorza w Koprze (Słowenia). Podczas swojego pobytu razem z pracownikami wydziału FAMNIT prowadził badania w zakresie teorii grafów oraz przeprowadził wykłady z przedmiotu Financial Mathematics.
Contemporary Issues in Business, Management and Education
W dniach 11-12.05.2017 r. odbyła się w Wilnie na Litwie V Międzynarodowa Konferencja Naukowa CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND EDUCATION. Na konferencji został przedstawiony referat autorstwa dr Heleny Gaspars-Wieloch: Innovative projects scheduling with scenario-based decision project graphs.
 Modelowanie Preferencji a Ryzyko '17
IWoMCDM '17
W dniach 2-4.04.2017 w Ustroniu odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie preferencji a ryzyko ’17 oraz Międzynarodowa Konferencja International Workshop on Multiple Criteria Decision Making’17

Na konferencji zostały wygłoszone referaty wspólnego autorstwa dra Marcina Anholcera i dra Arkadiusza Kawy: Warunki wykluczające i ich związek z ryzykiem (MPAR) oraz Bi-Criteria Stochastic Minimum Cost Flow Problem with Exclusionary Constraints (IWoMCDM).

 Matematyka i informatyka na usługach ekonomii
W dniach 30-31.03.2017 w Poznaniu odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Na konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

- dr Anny Łyczkowskiej-Hanćkowiak, prof. Krzysztofa Piaseckiego: Zorientowana behawioralna wartość bieżąca portfela dwuskładnikowego – studium przypadku,

- dra inż. Michała Stasiaka, prof. K. Piaseckiego: Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność modelowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej,

- mgr Joanny Siwek, prof. Krzysztofa Piaseckiego: Two-asset port folio with trapezoid al fuzzy peresent values – an alternative approach.

 ERASMUS+ University of Algarve
W dniach 19-25.03.2017 dr hab. Justyna Rój wzięła udział w szkoleniu z zakresu finansów w ramach programu Erasmus+ na University of Algarve, Faro w Portugalii
 Transfer na Wydział Zarządzania
 Z dniem 28.02.2017 dotychczasowy kierownik Katedry Badań Operacyjnych - prof. dr hab. Krzysztof Piasecki przeszedł na Wydział Zarządzania. Wydarzenie to ma związek z poglądem Profesora o celowości afiliacji naszej katedry na Wydziale Zarządzania. 
Podziękowaliśmy naszemu Profesorowi za zaufanie, wyrozumiałość i życzliwość, za wsparcie i opiekę w pracy naukowej.
 Podróż do Persji
 
W dniu 20.01.2017 spotkaliśmy się przy kawie i ciasteczkach spotkaliśmy się z naszym kolegą - dr Wojciechem Boruckim. Nasz gość opowiadał nam o swojej podróży za śladami Starego Testamentu do Persji. Słuchalismy ciekawe opowieści i oglądalismy piękne zdjęcia przez dwie godziny.