W semestrze letnim 2017/18 dr Anna Domagała przebywa na urlopie.

Oferta seminarium licencjackiego - do uruchomienia w semestrze zimowym 2018/2019 (dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych)

Stanowisko:
  • Adiunkt/Assistant professor
Zainteresowania naukowe:
ekonometryczne modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, badanie efektywności działania obiektów gospodarczych, wielowymiarowa analiza danych