I Sekretariat Międzykatedralny na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedr: Ekonometrii, Ekonomii Matematycznej, Matematyki Stosowanej oraz Statystyki

Osoby do kontaktu:

mgr Ewa Młynarczyk
Stanowisko:
specjalista - koordynator sekretariatu międzykatedralnego
e-mail: ewa.mlynarczyk@ue.poznan.pl
pokój: 4.23 CEUE
tel. 61 854 38 75, 61 639 27 52

Sekretarz Konferencji "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii"
e-mail:
konferencja_wige@ue.poznan.pl
http://www.konferencja-wige.ue.poznan.pl/

mgr Mariola Dettlaff - zatrudnienie na 1/2 etatu
Stanowisko:
starszy specjalista w zakresie prac związanych z administracją
pokój: 4.23 CEUE
tel. 61 854 38 95, 61 639 27 98

mgr Natalia Lewandowska
Stanowisko:
starszy specjalista w zakresie prac związanych z administracją
pokój: 4.23 CEUE
tel. 61 854 39 32, 61 639 27 99

mgr Agnieszka Motała
Stanowisko:
specjalista w zakresie prac związanych z administracją
pokój: 4.23 CEUE
tel. 61 854 39 35, 61 639 28 00

Adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań