Konsultacje pracowników

Katedry Matematyki Stosowanej

 

od 21 czerwca 2017 r.  odbywać się będą

w środy  godz. 9.30 – 10.30


poza indywidualnymi terminami urlopów wypoczynkowych,  podanych poniżej


URLOPY WYPOCZYNKOWE w 2017 r.

pracowników Katedry Matematyki Stosowanej
 

Lp.

 

Imię i nazwisko

Terminy planowanych

urlopów

wypoczynkowych

 

1.

 

 dr Marcin Bartkowiak

 

19.07. – 31.08.17 r.

18.09. – 22.09.17 r.

 2.

  prof. dr hab. Małgorzata Doman

 

17.07. – 31.08.17 r.

 

 

3.

 

 dr Stanisław Gorzeński

 

 26.06. – 07.07.17 r. 

01.08. – 24.08.17 r.

 

4.

 

  dr Agata Kliber

 

03.07. – 31.07.17 r. 

18.09. – 30.09.17 r.  

 

5.

 

  dr Blanka Łęt

 03.07. – 03.08.17 r.

 6.

 

 prof. dr hab. Marian Matłoka

 

 

10.07. – 21.07.17 r.

31.07. – 30.08.17 r.

 

7.

 

 dr Aleksandra Rutkowska

 23.06. –  26.06.17 r.

10.07. –  17.08.17 r. 

01.09. –  08.09.17 r.

 8.

 

 dr hab. Elżbieta
Rychłowska -Musiał

 

24.07. – 01.09.17 r.

 

9.

 

 dr Karolina Siemaszkiewicz

 

12.07. – 31.08.17 r.