Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierownik: dr Hanna Wdowicka 
Tytuł: Analiza statystyczna procesów społecznych

Kierownik: dr Wojciech Roszka
Tytuł: Analiza statystyczna w badaniach rynkowych i marketingowych 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kierownik: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP
Tytuł: Metody ilościowe w badaniach gospodarczych i społecznych

Kierownik: dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP
Tytuł: Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych