Prof. dr hab. inż. WOJCIECH CELLARY w 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Automatyki, przemianowanym później na Instytut Informatyki. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską z informatyki, w 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł naukowy profesora. W latach 1974–1992 pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Badań Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1992–1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Jako profesor wizytujący był zatrudniony na sześciu uniwersytetach zagranicznych: Nancy I i II, Paris-Sud i Paris-Dauphine we Francji oraz na uniwersytetach w Genui i Anconie we Włoszech, na których prowadził wykłady i badania naukowe.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Kieruje zespołem prowadzącym badania naukowe finansowane z Programów Ramowych Unii Europejskiej, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przemysł polski, francuski i amerykański. Jest autorem blisko 170 publikacji naukowych, w tym 10 książek. Organizuje konferencje międzynarodowe, uczestniczy w pracach komitetów programowych konferencji międzynarodowych, prowadzi tutoriale, bierze udział w debatach i dyskusjach panelowych, wygłasza zaproszone wykłady. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, rad naukowych, komitetów, rad programowych międzynarodowych czasopism naukowych. Od 2003 roku jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2004 roku ekspertem Komisji Europejskiej. Pełnił funkcję konsultanta Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Łączności, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komitetu Badań Naukowych, komisji Sejmu i Senatu RP. Jest promotorem 17 rozpraw doktorskich, z których 4 zostały obronione z wyróżnieniem, a jedną dwukrotnie nagrodzono w konkursach na najlepsze rozprawy doktorskie. Jest laureatem licznych nagród i wyróźnień.
Rocznie prowadzi wykłady z elektronicznego biznesu w języku polskim i angielskim dla ponad 200 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, również dla studentów zagranicznych w ramach programu Socrates-Erasmus. W 2000 roku kierowana przez niego Katedra Technologii Informacyjnych zajęła pierwsze miejsce w konkursie "Ekonomia internetowa na polskich uczelniach", sponsorowanym przez korporację Intel w ramach programu "Internet w Szkołach – Projekt Prezydenta RP".


Publikacje

2016

 • Journal Article, Cellary, W., and P. Krysztofiak, Historia polskiego komputera edukacyjnego Elwro 800 Junior , in: Computerworld, vol. 1/2016 , IDG Poland, 2016, pp. 20-24.
 • Journal Article, Cellary, W., Inwigilacja w epoce terroryzmu , in: Gazeta Wyborcza, Dział: Wydarzenia - Nauka, vol. 110.8717, issue 12 maja 2016 , Agora S.A., 2016, pp. 14.

2015

 • Book, , Web Information Systems Engineering - WISE 2015, 16th International Conference, Miami, FL, USA, November 1-3, 2015, Proceedings, Part II , in: Lecture Notes in Computer Science, vol. 9419, ed. Wang, J., W. Cellary, D. Wang, H. Wang, S-C. Chen, T. Li, and Y. Zhang , Springer, Heidelberg, 11/2015, ISBN 978-3-319-26186-7, PM: 5.
 • Book, , Web Information Systems Engineering - WISE 2015; 16th International Conference, Miami, FL, USA, November 1-3, 2015, Proceedings, Part I , in: Lecture Notes in Computer Science , vol. 9418, ed. Wang, J., W. Cellary, D. Wang, H. Wang, S-C. Chen, T. Li, and Y. Zhang , Springer, Heidelberg, 11/2015, ISBN 978-3-319-26189-8, PM: 5.
 • Book Chapter, Rykowski, J., and W. Cellary, Ad Hoc BYOD Information Services in Public Places of Smart Cities , in: Smarter as the New Urban Agenda - a Comprehensive View of the 21st Century City, vol. Public Administration and Information Technology 11, ed. Gil-Garcia, R. J., T. A. Pardo, and T. Nam , Springer , Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2015, pp. 109-128, ISBN 978-3-319-17619-2, DOI 10.1007/978-3-319-17620-8, PM: 5.
 • Book Chapter, Walczak, K., W. Wiza, R. Wojciechowski, A. Wójtowicz, D. Rumiński, and W. Cellary, Building Augmented Reality Presentations with Web 2.0 Tools , in: Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 369, ed. Herrero, Á., B. Baruque, J. Sedano, H. Quintián, and E. Corchado , Springer International Publishing, ICEUTE 2015, 2015, pp. 595-605, ISBN 978-3-319-19712-8, DOI 10.1007/978-3-319-19713-5_52, PM: 10.

Tutoriale

 • The 4th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance IGEGOV 2010, Beijing (China), October 25 - 28, 2010
 • The 3rd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2009, Bogota (Kolumbia), November 10-13, 2009
 • The 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2008, Cairo (Egypt), 1-4 December 2008, tutorial "Strategic Impact of e-Government on Economy and Society"
 • 1st International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2007, Macau (China), December 10-13, 2007, tutorial "Economics for Electronic Government"
 • 6th International Conference Asia Pacific Web APWEB 2004, Hanghzou (China), April 2004
 • 3rd IFIP International Conference on E-Commerce, E-Business and E-Government, I3E Conference 2003, Sao Paulo (Brazil), September 2003
 • Workshop on Cultural Heritage Applications of Virtual Reality WEB3D, Saint-Malo (France), March 2003
 • 3rd International Symposium on Applications and the Internet SAINT 2003, Orlando, Florida (USA), January 2003

Nagrody i wyróżnienia

Medal Mikołaja Kopernika przyznany przez Związek Banków Polskich za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości, wręczony 28 czerwca 2016 r. na XI Kongresie Gospodarki Elektronicznej w Warszawie

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 – za prace w ramach Zespołu Projektowego do spraw budowy „Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, październik 2015

Nagroda InfoStar 2013 za wybitne osiągnięcia w propagowaniu informatyki, przyznana podczas Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, maj 2014

Medal "Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", przyznany przez Kapitułę Medalu, 27 lutego 2014

Nagroda "Ambasador Gospodarki Elektronicznej 2011" przyznana przez Kapitułę VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej i Związek Banków Polskich, 16 października 2012