Studia I stopnia

* Specjalność, na której przedmioty specjalistyczne są prowadzone w języku angielskim. Studia na tej specjalności są bezpłatne. 

Opis specjalności

Celem specjalności Elektroniczny Biznes jest przygotowanie nowej klasy menedżerów–informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową.
Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów e–biznesu będzie gwałtownie rosło, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i USA. Połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz ekonomii i zarządzania pozwoli absolwentom specjalności uzyskać przewagę na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku pracy.


Wiedza i umiejętności

Elektroniczny Biznes wymaga od menedżerów interdyscyplinarności. Dlatego specjalność Elektroniczny Biznes jest tak skonstruowana, aby jej absolwent miał pełne wykształcenie ekonomiczne, a jednocześnie był specjalistą w dziedzinie specyfikowania, projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach, działających drogami elektronicznymi na rynkach międzynarodowych. Absolwent tej specjalności, będąc menedżerem–informatykiem, będzie dobrze przygotowany do współpracy z inżynierami informatykami. Ze względu na swoją zaawansowaną wiedzę na styku informatyki i ekonomii, będzie mógł w naturalny sposób pełnić rolę lidera w interdyscyplinarnych zespołach odpowiedzialnych za rozwój elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach.
Ważną umiejętnością nabywaną przez studenta specjalności Elektroniczny Biznes, jest biegłe, praktyczne posługiwanie się językiem angielskim. Po lektoratach z angielskiego studenci zazwyczaj dobrze znają ten język, ale brakuje im wprawy i praktycznego doświadczenia w posługiwaniu się nim. Dlatego, poza niezbędnymi wyjątkami, wykłady i ćwiczenia na specjalności Elektroniczny Biznes są prowadzone w języku angielskim. Również praca dyplomowa i magisterska, jeśli student sobie tego życzy, może być napisana po angielsku.
Absolwent specjalności Elektroniczny Biznes będzie ekspertem w dziedzinie wdrażania technologii elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach oraz dokonywania reorganizacji przedsiębiorstw w taki sposób, aby zastosowanie tych technologii przynosiło jak największe korzyści.
W tym celu studenci specjalności Elektroniczny Biznes otrzymają zarówno zaawansowane i bardzo konkretne umiejętności z zakresu technologii informacyjnych oraz ekonomii i nauk o zarządzaniu. Wykłady i ćwiczenia, poza niezbędnymi wyjątkami, są prowadzone w języku angielskim, co da studentom swobodę we współpracy międzynarodowej.


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Program studiów opiera się na dwóch podstawowych blokach tematycznych: 

 • Technologie informacyjne, wybrane przedmioty: Informatyka ekonomiczna, Technologie informacyjne, Programowanie komputerów, Bazy danych, Zarządzanie treściami cyfrowymi, Procesy biznesowe w organizacjach, Zaawansowane technologie internetowe, Elektroniczna gospodarka, Technologie mobilne, Komunikacja multimedialna, Zarządzanie projektami, Elektroniczne negocjacje
 • Ekonomia i Zarządzanie. wybrane przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia, Podstawy zarządzania, Prawo gospodarcze, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość finansowa, Analiza finansowa

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności Elektroniczny Biznes uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwami,
 • ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • specyfikowania, projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjno–komunikacyjnych w przedsiębiorstwach działających drogami elektronicznymi na rynkach międzynarodowych.
Miejsca pracy absolwentów i perspektywy zawodowe:
 • firmy konsultingowe,
 • firmy informatyczne,
 • międzynarodowe korporacje,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • administracja państwowa,
 • praca w strukturach Unii Europejskiej.

Opinie absolwentów

Pełne treści przytoczonych poniżej opinii oraz opinie innych absolwentów specjalności Elektroniczny Biznes są dostępne na portalu specjalności http://ebiznes.kti.ue.poznan.pl/ w sekcji Historie prawdziwe.


 • Najważniejszą zaletą studiowania na specjalności Elektroniczny Biznes jest wiedza wyniesiona z zajęć. O jej przydatności przekonałem się po raz pierwszy, kiedy po 4. roku studiów zdecydowałem się na urlop dziekański i wyjechałem na staż do jednej z czołowych firm doradczo inwestycyjnych w Chicago, gdzie wiedza i umiejętności zdobyte na E–bizie zrobiły ogromne wrażenie na moich przełożonych. Jednak szansę i możliwość na 100% wykorzystanie wiedzy wyniesionej z zajęć otrzymałem zaraz po powrocie z Chicago, kiedy rozpocząłem pracę w Londynie dla światowego lidera na rynku darmowych ogłoszeń internetowych, gdzie pracuję do dziś. (…) Dziś wiem, że wiedza zdobyta na Elektronicznym Biznesie stała się podstawą mojego dalszego rozwoju w dziedzinie zastosowania Internetu w biznesie, jak również podstawą moich sukcesów zawodowych. Zaledwie po kilku tygodniach spędzonych w firmie zostałem odpowiedzialny za rozwój produktu na jednym z kluczowych dla firmy rynków. Gdybym miał wybierać studia i specjalność jeszcze raz moja decyzja byłaby bez wątpienia taka sama: Elektroniczny Biznes na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, do czego zachęcam każdego! – Marcin Urbańczyk
 • Komputery i Internet to narzędzia, które ułatwiają ludziom życie. Oddajmy komputerom do wykonania wszystkie nudne czynności, a my komunikujmy się między sobą – razem pracujmy i cieszmy się życiem. Tak właśnie myślę od końca szkoły podstawowej i ciągle widzę, że to słuszna droga. Po pierwszych zajęciach z prof. Cellarym, na pierwszym roku studiów powiedziałem sobie, że to On będzie moim promotorem… choć wtedy nie istniała taka możliwość. Powód? Nie ma sensu myśleć tak jak inni naokoło – trzeba myśleć „dalej” i „szybciej”. Elektroniczny biznes tym właśnie był – już wtedy. – Wojciech Dymowski

* Specjalność, na której przedmioty specjalistyczne są prowadzone w języku angielskim. Studia na tej specjalności są bezpłatne. 


Studia II stopnia

Opis specjalności

Celem specjalności elektroniczny biznes jest przygotowanie nowej klasy menedżerów-informatyków, zdolnych do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową. Analizy i prognozy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów e-biznesu będzie gwałtownie rosło w całej Europie i USA. Połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz ekonomii i zarządzania pozwoli absolwentom specjalności uzyskać przewagę na konkurencyjnym, globalnym rynku pracy.
Absolwent zdobywa wszechstronne wykształcenie ekonomiczne, a jednocześnie jest specjalistą w dziedzinie specyfikowania, projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach, działających drogami elektronicznymi na rynkach międzynarodowych. Absolwent tej specjalności, będąc menedżerem informatykiem, jest dobrze przygotowany do współpracy z inżynierami, informatykami i ekonomistami. Ze względu na swoją zaawansowaną wiedzę na styku informatyki i ekonomii, może w naturalny sposób pełnić rolę lidera w interdyscyplinarnych zespołach odpowiedzialnych za rozwój elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach.


Wiedza i umiejętności

Absolwent specjalności elektroniczny biznes staje się ekspertem w dziedzinie wdrażania technologii elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach oraz takiej ich reorganizacji, aby zastosowanie w nich owych technologii przynosiło jak największe korzyści.
W tym celu studenci specjalności elektroniczny biznes uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, uczą się wykorzystywać metody ilościowe do analiz ekonomicznych, ale przede wszystkim zdobywają zaawansowane i bardzo konkretne umiejętności z zakresu technologii informacyjnych. Niewątpliwym atutem studiowania na specjalnościelektroniczny biznes jest fakt, że wykłady i ćwiczenia, poza nielicznymi wyjątkami, są prowadzone w języku angielskim, co daje studentom swobodę we współpracy międzynarodowej.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Wybrane przedmioty specjalizacyjne związane z technologiami informacyjnymi: technologie mobilne, komunikacja multimedialna, zarządzanie projektami, elektroniczne negocjacje, bezpieczeństwo systemów IT, architektura usługowa SOA.

Szczegółowy wykaz przedmiotów znajduje się na portalu specjalności.
Wykładowcy/Metody nauczania/ Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym i międzynarodowym
 • Zaproszeni przez Katedrę Technologii Informacyjnych wybitni zagraniczni naukowcy i praktycy
 • Laboratoria komputerowe z możliwością korzystania przez studentów z własnych laptopów 
 • Zajęcia laboratoryjne prowadzone przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowanie; serwery z oprogramowaniem zawsze dostępne dla studentów przez Internet
 • Studencki hot spot – KTI4U
 • Internetowy portal z materiałami dydaktycznymi: http://edukacja.kti.ue.poznan.pl/ 
 • Prezentacje multimedialne
 • Interaktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne
 • Warsztaty
 • Gry strategiczne
 • Symulacje
 • Studia przypadków i projekty
 • Praktyki studenckie u partnerów biznesowych Katedry
 • Studenckie Koła Naukowe: SKN Elektronicznego Biznesu eFan i SKN Negocjacji Elektronicznych Genius
 • Możliwość udziału w zajęciach Uniwersytetu Otwartego Ernst&Young

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności elektroniczny biznes uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwami,
 • ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • specyfikowania, projektowania, wdrażania i zastosowania technologii informacyjnych. w przedsiębiorstwach działających drogami elektronicznymi na rynkach międzynarodowych.

Miejsca pracy absolwentów i perspektywy zawodowe:

 • firmy konsultingowe,
 • firmy informatyczne,
 • międzynarodowe korporacje,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • administracja państwowa,
 • praca w strukturach Unii Europejskiej.

Opinie absolwentów na temat specjalności

Pełne treści przytoczonych poniżej opinii oraz opinie innych absolwentów specjalności elektroniczny biznes są dostępne na portalu specjalności http://ebiznes.kti.ue.poznan.pl/ 
w sekcji Historie prawdziwe.

 • Marcin Urbańczyk
  Najważniejszą zaletą studiowania na specjalności Elektroniczny biznes jest wiedza wyniesiona z zajęć. O jej przydatności przekonałem się po raz pierwszy, kiedy po 4. roku studiów zdecydowałem się na urlop dziekański i wyjechałem na staż do jednej z czołowych firm doradczo inwestycyjnych w Chicago, gdzie wiedza i umiejętności zdobyte na E-bizie zrobiły ogromne wrażenie na moich przełożonych. Jednak szansę
  i możliwość na 100% wykorzystanie wiedzy wyniesionej z zajęć otrzymałem zaraz po powrocie z Chicago, kiedy rozpocząłem pracę w Londynie dla światowego lidera na rynku darmowych ogłoszeń internetowych, gdzie pracuję do dziś. (…)
  Dziś wiem, że wiedza zdobyta na Elektronicznym biznesie stała się podstawą mojego dalszego rozwoju w dziedzinie zastosowania Internetu w biznesie, jak również podstawą moich sukcesów zawodowych. Zaledwie po kilku tygodniach spędzonych 
  w firmie zostałem odpowiedzialny za rozwój produktu na jednym z kluczowych dla firmy rynków. Gdybym miał wybierać studia i specjalność jeszcze raz moja decyzja byłaby bez wątpienia taka sama: Elektroniczny biznes na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, do czego zachęcam każdego!
 • Agnieszka Onuchowska
  Decydując się na studia z Elektronicznego biznesu stawiałam przede wszystkim na innowacyjność tej specjalności. Z drugiej strony wiedziałam, że mam szansę na poznanie zupełnie dla mnie nowej dziedziny wiedzy. Ważnymi argumentami była również świetna, otwarta na studentów Kadra, z którą zetknęłam się wcześniej uczestnicząc w zajęciach z technik internetowych na I roku studiów. Dodatkowo, możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych w języku angielskim okazała się 
  w późniejszym czasie niezwykle pomocna. (…)
  Od września 2008 pracuję w Poznaniu w Globalnym Centrum Technicznym międzynarodowej firmy farmaceutycznej, jestem odpowiedzialna za monitorowanie jakości usług IT świadczonych przez Centrum. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że wykorzystuję wiedzę z zakresu IT jak i relacji międzynarodowych.
 • Wojciech Dymowski
  Komputery i Internet to narzędzia, które ułatwiają ludziom życie. Oddajmy komputerom do wykonania wszystkie nudne czynności, a my komunikujmy się między sobą – razem pracujmy i cieszmy się życiem. Tak właśnie myślę od końca szkoły podstawowej i ciągle widzę, że to słuszna droga. Po pierwszych zajęciach z prof. Cellarym, na pierwszym roku studiów powiedziałem sobie, że to On będzie moim promotorem… choć wtedy nie istniała taka możliwość. Powód? Nie ma sensu myśleć tak jak inni naokoło – trzeba myśleć „dalej” i „szybciej”. Elektroniczny biznes tym właśnie był – już wtedy.