Studia I stopnia

Opis specjalności

Informatyka w gospodarce i administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych świadomi uwarunkowań ekonomicznych oraz potrafiący sprawnie działać w grupie projektowej. 
Studia na specjalności pozwalają ich uczestnikom na zapoznanie się z technologiami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie, a także trendami rozwoju. Liczne kontakty Katedry Informatyki Ekonomicznej z instytucjami z całego świata umożliwiają studentom odbywanie praktyk także poza granicami Polski, a także uczestnictwo w projektach prowadzonych w katedrze.


Wiedza i umiejętności

Celem studiów na specjalności jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do stosowania rozwiązań IT w biznesie oraz administracji rządowej i samorządowej. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z najnowszymi narzędziami i technologiami informatycznymi oraz ich zastosowaniem. Program jest ściśle związany z praktyką gospodarczą. Dla realizacji programu wykorzystujemy narzędzia i technologie dostarczane przez światowych liderów branży informatycznej, takich jak SAP, SAS, czy Microsoft.
Studenci specjalności studiów I stopnia pozyskują szeroką wiedzę w zakresie:

 • wdrażania systemów informatycznych,
 • bezpieczeństwa i audytu systemów informatycznych,
 • analizy i projektowania rozwiązań informatycznych dla biznesu i administracji,
 • inżynierii wiedzy,
 • tworzenia serwisów i aplikacji internetowych oraz usług sieciowych,
 • infrastruktury informatycznej państwa oraz uwarunkowań prawnych informatyzacji państwa.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Studia na specjalności to oprócz przedmiotów obowiązkowych takich, jak m.in.:

 • Informatyka w administracji,
 • Systemy przepływu pracy i pracy grupowej,
 • Modelowanie procesów biznesowych,
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • Hurtownie danych,
 • Informatyczne zarządzanie wiedzą,
 • Usługi sieciowe,
także paleta przedmiotów do wyboru, pozwalających na dopasowanie ścieżki studiów do zainteresowań kandydata.


Profil absolwenta

Nasi absolwenci, należą do ścisłej czołówki zarówno pod względem posiadanych kompetencji, jak i pozycji na rynku pracy. Możliwości kariery po ukończeniu specjalności obejmują bardzo szerokie spektrum atrakcyjnych zawodów, w tym m.in.:

 • lider informatycznych zespołów projektowych,
 • konsultant,
 • broker informacyjny,
 • analityk informacji,
 • projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu,
 • projektant serwisów internetowych i usług sieciowych,
 • specjalista ds. audytu informatycznego.

Opinie absolwentów

 • Na początku studiów w ankiecie napisałem, ze po ich ukończeniu chciałbym rozpocząć prace w firmie SAP. Obecnie pracuje w australijskim oddziale badawczym SAP w Brisbane, na stanowisku badawczym (Senior Researcher). SAP jest jedną z czterech największych na świecie firm produkujących oprogramowanie dla przedsiębiorstw. 
W trakcie studiów zapomniałem o moim pierwotnym celu. Działo się zbyt wiele interesujących rzeczy. Specjalnością informatyka ekonomiczna (obecnie informatyka w gospodarce i administracji) zainteresowałem się już na drugim roku studiów. Bardzo odpowiadało mi to, że prowadzący pozostawiają wiele swobody w wyborze form zaliczenia przedmiotów. Poza programowaniem nauczyłem się spoglądać z wyższej perspektywy na projekty IT. Zarządzanie projektami, modelowanie procesów biznesowych, aspekty finansowe wdrażania i utrzymywania systemów informacyjnych są dla mnie rzeczą zrozumiałą i łatwą do zastosowania w praktyce. W międzyczasie, na czwartym roku studiów, otrzymałem propozycje pracy jako asystent stażysta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Miałem możliwość udziału zarówno w projektach badawczych, jak i w dydaktyce. Po ukończeniu studiów otrzymałem propozycje pracy w katedrze. W ciągu czterech kolejnych lat działo się tak wiele, że wciąż nie pamiętałem o moim pierwotnym marzeniu. Na rok przed obroną pracy doktorskiej mój promotor przypomniał mi o ankiecie, w której napisałem, ze chciałbym pracować w SAP. Kilka miesięcy później wysłałem email do mojego obecnego szefa... A to dopiero początek historii. – dr Marek Kowalkiewicz, dyplom magisterski 2002 r., dyplom doktora nauk ekonomicznych 2006 r.

 • Ukończyłam studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku informatyka i ekonometria. Podczas czwartego roku studiów wzięłam udział w "IT case study" firmy Procter & Gamble, organizowanym na uczelni, i tak zaczęła się moja przygoda z P&G. Po wieloetapowej rekrutacji zostałam przyjęta na praktyki do działu IT. Jednym z czynników, które zadecydowały o sukcesie w rekrutacji była tematyka mojej pracy magisterskiej, która bardzo zainteresowała rekrutujących (pisałam o profilowaniu użytkowników podczas poszukiwań w Internecie). Ważne było również przygotowanie techniczne i wiedza o zarządzaniu projektami, którą wyniosłam z uczelni. Po praktykach zaproponowano mi przedłużenie umowy i współpracę na część etatu. Podjęłam wyzwanie: piąty rok zaliczyłam 2 dni studiując w Poznaniu a 3 dni pracując w Warszawie. Udało się to głównie dzięki uprzejmości części wykładowców, którzy zgodzili się, abym zaliczała w niestandardowych terminach. Po ukończeniu studiów P&G zaproponowało mi pracę na stałe na stanowisku analityka systemów informatycznych. 
Dziś pracuję w firmie Hewlett Packard, w dziale "Global Delivery Application Services". Specjalizuję się w zarządzaniu systemami informatycznymi, a częścią moich obowiązków jest rekrutacja nowych pracowników do pracy lub studentów na praktyki. Współpracuję w tej dziedzinie także z Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. – Ewa Resterny–Milecka, dyplom magisterski 2002 r.

Studia II stopnia

Opis specjalności 

Informatyka w gospodarce i administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako świadomi uwarunkowań ekonomicznych specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych. Informatyka jako dziedzina zmienia się bardzo dynamicznie, stąd w nauczaniu kładziemy nacisk na rozwijanie analitycznego sposobu myślenia oraz umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, które pozwolą studentom stosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów biznesowych w praktyce zawodowej.
Nasi absolwenci są specjalistami w zakresie rozwiązań informatycznych, potrafiącymi sprawnie działać w grupie projektowej. 


Wiedza i umiejętności 

Celem studiów na specjalności IGA jest przygotowanie absolwentów pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do tworzenia, a także stosowania rozwiązań IT w biznesie oraz administracji rządowej i samorządowej, w tym w najbardziej perspektywicznych obszarach informatyki, wiążących się także z wykorzystaniem technologii Internetu semantycznego do zarządzania zasobami informacyjnymi i procesami biznesowymi.
W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z najnowszymi narzędziami i technologiami informatycznymi. Program jest ściśle związany z praktyką gospodarczą (część przedmiotów realizowanych jest w porozumieniu z przedsiębiorstwami). Dla realizacji programu wykorzystujemy narzędzia i technologie dostarczane przez światowych liderów branży informatycznej, takich jak SAP, SAS czy Microsoft. W ramach prowadzonych przedmiotów prowadzimy także kursy umożliwiające późniejsze uzyskanie odpowiednich certyfikatów.
Studenci specjalności pozyskują szeroką wiedzę w zakresie:
 • wdrażania systemów informatycznych,
 • Big data, systemów analitycznych i wizualizacji danych ,
 • zarządzania infrastrukturą informatyczną,
 • inżynierii wiedzy,
 • zarządzania procesami biznesowymi,
 • Internetu semantycznego i usług sieciowych,
 • systemów wyszukiwawczych (w tym także wyszukiwarek internetowych).

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Studia na specjalności to oprócz przedmiotów obowiązkowych takich, jak m.in.

 • ontologie w informatyce,
 • zarządzanie procesami biznesowymi, 
 • e-learning,
 • semantyczne przetwarzanie informacji,
 • systemy analityczne w biznesie,
 • systemy wyszukiwawcze,
 • strategiczne systemy informacyjne,
 • wdrażanie systemów informacyjnych,
 • zarządzanie informacją,

także paleta przedmiotów do wyboru, pozwalających na dopasowanie ścieżki studiów do zainteresowań kandydata.


Profil absolwenta

Nasi absolwenci, należą do ścisłej czołówki zarówno pod względem posiadanych kompetencji, jak i pozycji na rynku pracy. Możliwości kariery po ukończeniu specjalności obejmują bardzo szerokie spektrum atrakcyjnych zawodów, w tym m.in.:

 • Chief Information Officer w biznesie oraz administracji rządowej i samorządowej, 
 • lider informatycznych zespołów projektowych,
 • konsultant,
 • broker informacyjny,
 • analityk informacji,
 • projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu,
 • projektant serwisów internetowych i usług sieciowych,
 • specjalista ds. audytu informatycznego.

Opinie absolwentów

 • Prof. dr Paweł J. Kalczyński, dyplom magisterski 2000 r., dyplom doktora nauk ekonomicznych 2002 r., asystent profesor 2002 r., profesor nadzwyczajny 2007 r.
  Seminarium magisterskie z Informatyki ekonomicznej prowadzone przez prof. dra hab. Witolda Abramowicza było dla mnie przygodą naukową, która rozbudziła moją pasję do pracy naukowej. Po obronie pracy magisterskiej w 2000 roku, kontynuowałem naukowe dociekania na seminarium doktorskim prowadzonym przez prof. Abramowicza. W tym czasie wspólnie z promotorem i kolegą z seminarium opublikowaliśmy książkę w wydawnictwie Springer-Verlag, kilka rozdziałów do książek oraz kilkanaście prac konferencyjnych (wszystkie w języku angielskim). Ukończyłem także miesięczne szkolenie administrowania hurtowniami danych w SAS Institute w Warszawie i wygłosiłem kilka prezentacji na arenie międzynarodowej (głównie w USA). Kiedy dwa lata później obroniłem doktorat, postanowiłem złożyć podanie o samodzielne stanowisko naukowe do kilkunastu amerykańskich uczelni. Po przejściu wszystkich formalnych procedur związanych z zatrudnieniem otrzymałem kilka ofert pracy. Od prawie pięciu lat pracuję jako Assistant Professor of Information Systems na University of Toledo – ciągle jako najmłodszy na profesorskim stanowisku. Przygotowanie, które otrzymałem na Akademii Ekonomicznej, zostało nie tylko uznane przez amerykańskie uczelnie, ale także pozwoliło mi osiągnąć znaczne sukcesy naukowe i dydaktyczne w amerykańskim świecie akademickim. Mogę śmiało polecić uczelnię, kierunek i promotora wszystkim, którzy poważnie myślą o karierze naukowej lub konsultingowej na arenie międzynarodowej.
 • Ewa Resterny-Milecka, dyplom magisterski 2002 r.
  Ukończyłam studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Informatyka 
  i ekonometria. Podczas czwartego roku studiów wzięłam udział w "IT case study" firmy Procter & Gamble, organizowanym na uczelni, i tak zaczęła się moja przygoda
   z P&G. Po wieloetapowej rekrutacji zostałam przyjęta na praktyki do działu IT. Jednym z czynników, które zadecydowały o sukcesie w rekrutacji była tematyka mojej pracy magisterskiej, która bardzo zainteresowała rekrutujących (pisałam o profilowaniu użytkowników podczas poszukiwań w Internecie). Ważne było również przygotowanie techniczne i wiedza o zarządzaniu projektami, którą wyniosłam z uczelni. Po praktykach zaproponowano mi przedłużenie umowy i współpracę na część etatu. Podjęłam wyzwanie: piąty rok zaliczyłam 2 dni studiując w Poznaniu a 3 dni pracując w Warszawie. Udało się to głównie dzięki uprzejmości części wykładowców, którzy zgodzili się, abym zaliczała w niestandardowych terminach. Po ukończeniu studiów P&G zaproponowało mi pracę na stałe na stanowisku analityka systemów informatycznych. Dziś pracuję w firmie Hewlett Packard, w dziale "Global Delivery Application Services". Specjalizuję się w zarządzaniu systemami informatycznymi, a częścią moich obowiązków jest rekrutacja nowych pracowników do pracy lub studentów na praktyki. Współpracuję w tej dziedzinie także z Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.