Projekty: „Klasy Akademickie” oraz „Klasy Patronackie” mają na celu przybliżenie młodzieży licealnej problemów funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy, dysponującej nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi oraz precyzyjnymi narzędziami statystyczno-ekonometrycznymi analizy ekonomicznej. Współpraca pomiędzy WIGE a szkołami ponadgimnazjalnymi ma na celu zaktywizowanie młodzieży do poszerzania własnych zainteresowań, doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów oraz przygotowanie przyszłych studentów do działalności w uczelnianych kołach naukowych.

 

            Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej podpisał dotychczas porozumienia o współpracy w ramach projektów „Klasy akademickie” i „Klasy patronackie” z następującymi szkołami ponadgimnazjalnymi:


1)         I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie (28.02.2014r.)


2)         I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu (16.05.2014r.)


3)         Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz XXXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Komunikacji (19.05.2014r.)


5)         VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (30.06.2014r.)


6)         Publiczne Liceum Ogólnokształcące Językowo-Informatyczne w Poznaniu (30.06.2014r.)


7)         VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (30.06.2014r.)


8)         Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie     (16.12.2014r.)


9)         Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie (20.05.2015r.)


10)       II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie (1.12.2015r.)


11)       Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu (19.05.2017r.)

 

            Pełnomocnikiem Dziekana WIGE UEP ds. Współpracy ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi jest dr Przemysław Garsztka.