Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw. UEP

Członkowie:
Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP
Dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. nadzw. UEP
Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP
Prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP
Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP

Reprezentant Doktorantów (obserwator)
Mgr inż. Dominik Filipiak