Przewodniczący: Prof. dr hab. Witold JUREK, prof. zw. UEP

 

Z-ca przewodniczącego: Dr Marcin SZYMKOWIAK


Członkowie:

Dr hab. Marcin ANHOLCER, prof. nadzw. UEP

Dr inż. Jakub FLOTYŃSKI

Dr Sergiusz HERMAN

Dr Blanka ŁĘT

Dr Monika NASKRĘCKA

Dr Piotr STOLARSKI

Mgr Agata SZYSZKO (Reprezentantka Doktorantów)

 

Sekretarz: Dr Maciej BERĘSEWICZ