Przewodniczący: Prof. dr hab. Marian MATŁOKA, prof. zw. UEP

Członkowie:

Prof. dr hab. Witold ABRAMOWICZ, prof. zw. UEP
Prof. dr hab. inż. Wojciech CELLARY, prof. zw. UE

Prof. dr hab. Witold JUREK, prof. zw. UEP

 

Sekretarz: Dr Aleksandra RUTKOWSKA