Przewodniczący: Dr hab. Barbara BĘDOWSKA-SÓJKA, prof. nadzw. UEP


Członkowie:
Prof. dr hab. Witold ABRAMOWICZ, prof. zw. UEP

Prof. dr hab. Małgorzata DOMAN, prof. zw. UEP

Dr hab. Grażyna DEHNEL, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Krzysztof ECHAUST, prof. nadzw. UEP
Mgr Agata SZYSZKO (Reprezentantka Doktorantów)