Przewodniczący: Dr hab. Roman KIEDROWSKI

 

Członkowie: 

Prof. dr hab. Małgorzata DOMAN, prof. zw. UEP

Dr hab. Barbara BĘDOWSKA-SÓJKA, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Grażyna DEHNEL, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Elżbieta RYCHŁOWSKA-MUSIAŁ, prof. nadzw. UEP

Dr hab. inż. Jarogniew RYKOWSKI, prof. nadzw. UEP

Dr Elżbieta DANECKA

Dr Milena STRÓŻYNA (od 12.10.2018)
Dr hab. Jerzy MARCINKOWSKI

Dr inż. Sergiusz STRYKOWSKI

Mgr Piotr KAŁUŻNY (Reprezentant Doktorantów)

Marcin PIOCH (Reprezentant Studentów)


Sekretarz: Dr Karolina SOBCZAK