Komisje wydziałowe

Wydziałowa Komisja Wyborcza 2016-2020

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP
Członkowie:
Dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. nadzw. UEP
Dr hab. Krzysztof Echaust, prof. nadzw. UEP
Dr Marcin Bartkowiak
Dr Jacek Małyszko
Mgr Ewa Młynarczyk
Mgr Agata Szyszko (Reprezentantka Doktorantów)
Bartosz Gimzicki (Reprezentant Studentów)