Aktualności

Podniesienie kompetencji studentów WT

Projekt „Menedżer ds. zarządzania i zapewniania jakości oraz bezpieczeństwa produktów"
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, analitycznych, komunikacyjnych i z zakresu przedsiębiorczości poprzez udział m.in. w: certyfikowanych szkoleniach, treningach z metodykami, warsztatach analitycznych, zajęciach praktycznych o charakterze projektowym z udziałem praktyków. Planowane są także wizyty studyjne.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Więcej informacji znajdziecie na stronie projektu