W dniach 19-22.06.2017 w Dolsku odbyła się 14-sta edycja konferencji międzynarodowej towaroznawstwa 14th IComSC’2017, której organizatorem był Wydział Towaroznawstwa UEP. W skład komitetu organizacyjnego wchodziło miedzy innymi grono osób z naszej katedry: Hanna Śmigielska, Daniela Gwiazdowska, Alfred Błaszczyk, Katarzyna Marchwińska, Krzysztof Juś i Jacek Lewandowicz.  Osoby które  czynnie uczestniczyły w konferencji prezentując postery, referaty oraz publikacje w monografiach, oprócz osób wchodzących w skład komisji organizacyjnej to: Krzysztof Melski, Dariusz Kikut-Ligaj, Jan Jasiczak, oraz doktorantki: Anna Michalska, Julia Sułczyńska i Sylwia Sady.