Pracownicy

dr hab. Marta Ligaj

Adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, od 20 lutego 2017 roku adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

Wykształcenie

1) 2007 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

2) 1995 - magister biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Doświadczenie zawodowe

1) od 01.09.2011 do chwili obecnej – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2) 01.02.2008 – 31.08 2011 - zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

3) 15.09.1995 – 31.01 2008 - zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

 

Prowadzone zajęcia

1.      Biochemia (wykład, zajęcia laboratoryjne), Towaroznawstwo, I stopień  

2.      Biochemia (wykład, zajęcia laboratoryjne), Towaroznawstwo, I stopień niestacjonarne

3.      Wybrane problemy biotechnologii (wykład), Towaroznawstwo, I stopień  

4.      Biotechnologia (wykład), ZiIP, I stopień

5.      Metody kontroli zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle (wykład, zajęcia laboratoryjne), ZiIP, I stopień

 

Obszar badań naukowych

Tematem realizowanych badań jest konstrukcja nowoczesnych urządzeń analitycznych, którymi są biosensory DNA. Mogą mieć one zastosowanie w medycynie, ochronie środowiska oraz analizie żywności (m.in. do detekcji modyfikacji genetycznych lub zanieczyszczenia mikrobiologicznego). Mogą też być wykorzystane do wykrywania uszkodzeń kwasów nukleinowych wywoływanych przez czynniki fizyczne i chemiczne (np. dodatki do żywności, leki i inne związki genotoksyczne). Badania dotyczące możliwości wykorzystania elektrochemicznych biosensorów w analizie jakości żywności obejmują: konstrukcję elektrod węglowych z modyfikowanej pasty węglowej, otrzymywanie elektrod pokrytych stabilną nanowarstwą detekcyjną w postaci jedno- i dwuniciowych fragmentów DNA, zastosowanie opracowanych biosensorów do wykrywania specyficznych sekwencji kwasów nukleinowych, w tym genetycznych modyfikacji i patogenów, zastosowanie biosensorów do badania wpływu czynników fizycznych i chemicznych na uszkodzenia struktury DNA.

 

Najważniejsze publikacje

1)      Ligaj, M., Tichoniuk, M., Gwiazdowska, D., Filipiak, M., 2014, Electrochemical DNA biosensor for the detection of pathogenic bacteria Aeromonas hydrophila, Electrochimica Acta, 128, s. 67–74.

2)      Ligaj, M., Tichoniuk, M., Mikołajczak, A., Filipiak, M., 2014, Sposób oceny jakości prób kwasów nukleinowych, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu, zgłoszenie patentowe nr P.408463, Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 26 (1095) 2015, s.18.

3)      Ligaj, M., Dudczak, J., Mikołajczak, A., Filipiak, M., 2014, Electrochemical detection of heat-induced nucleobases damage and DNA samples aging, Collection of Czechoslovak Chemical Communications/Collection Symposium Series 14, 314-317.

4)      Ligaj, M., Sacharowski, S., 2011, Wykrywanie bakterii Aeromonas hydrophila z zastosowaniem techniki multipleks PCR, Studia Oeconomica Posnaniensia, 183, 60 – 78.

5)      Ligaj, M., Tichoniuk, M., Gwiazdowska, D., Nuc, K., Filipiak, M., 2011, Molecular methods for Aeromonas hydrophila detection, w: Szołtysik, M., Dąbrowska, A. (red.), New trends in food analytics, wyd. UW, Wrocław, 9-18, ISBN: 978-83-7717-062-5, rozdział w monografii naukowej

6)      Tichoniuk, M., Gwiazdowska, D., Ligaj, M., Filipiak, M., 2010, Electrochemical detection of foodborne pathogen Aeromonas hydrophila by DNA hybridization biosensor, Biosensors & Bioelectronics, 26, s. 1618 -1623.

7)      Ligaj, M., 2010, Bioczujniki do wykrywania GMO, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. ISBN: 978-83-7417-471-8.

8)      Ligaj, M., Tichoniuk, M., Filipiak, M., 2008, Detection of bar gene enconding phosphinothricin herbicide resistance in plants by electrochemical biosensor, Bioelectrochemistry, 74, s. 32-37.

9)      Tichoniuk, M., Ligaj, M., Filipiak, M., 2008, Application of DNA hybridization biosensor as a screening method for the detection of genetically modified food components, Sensors, 8, s. 2118-2135.

10)  Stempkowska, I., Ligaj, M., Jasnowska-Małecka, J., Langer, J., Filipiak, M., 2007, Electrochemical response of oligonucleotides on carbon paste electrode, Bioelectrochemistry, 2, s. 488-494.

 

Członkowstwo w komisjach i organizacjach

1) Bioelectrochemical Society (BES), od 2005 r.

2) International Society of Electrochemistry (ISE), od 2007 r.

 

Zainteresowania pozanaukowe

Moje zainteresowania pozanaukowe to głównie zdrowy styl życia i naturalne metody leczenia. Interesuję się również renowacją antyków.

bud. A, pok. 332,
tel. 61 856 90 37
dyżur:

poniedziałek  12.30-13.30   s.45 A

czwartek       10.45-11.45   pok. 332 A
e-mail: m.ligaj@ue.poznan.pl