Wykształcenie

2017 – doktor nauk ekonomicznych z zakresu Towaroznawstwa 

2012 – magister nauk ekonomicznych z zakresu Towaroznawstwa

2011 – inżynier nauk ekonomicznych z zakresu Towaroznawstwa

 

Doświadczenie zawodowe

2012 – 2017 doktorantka stacjonarna w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

od kwietnia 2017 - asystent w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

 

Prowadzone zajęcia

Biochemia (lab.), Towaroznawstwo, rok II, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologia (lab.), Towaroznawstwo, rok II, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologiczna Jakość Kosmetyków (lab.), Towaroznawstwo, studia drugiego stopnia

Metody Kontroli Zagrożeń Mikrobiologicznych w Przemyśle (lab.), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, rok III, studia pierwszego stopnia

Elementy Fizyki i Metrologii (lab.), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, rok I, studia pierwszego stopnia

 

Obszar badań naukowych

Wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej; projektowanie dodatków paszowych; mikrobiologiczna konserwacja żywności i pasz; biologiczna ochrona roślin; dekontaminacja mikotoksyn fuzaryjnych z żywności i pasz z wykorzystaniem mikroorganizmów i olejków eterycznych; wpływ substancji bioaktywnych na wzrost i hamowanie mikroorganizmów; przeciwdrobnoustrojowe właściwości surfaktantów oraz olejów eterycznych; izolacja i charakterystyka substancji biologicznych pochodzenia bakteryjnego; wykorzystanie nanocząsteczek w produktach kosmetycznych i środkach dezynfekujących w celu ograniczenia wzrostu bakterii i tworzenia biofilmu.

 

Najważniejsze publikacje

Publikacja w czasopiśmie

Perczak, A., Juś, K., Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Waśkiewicz, A., Goliński, P., 2016, Degradation of Zearalenone by Essential Oils under in vitro Conditions, Frontiers in Microbiology, 7, s. 1-11.

Gwiazdowska, D., Juś, K., Jasnowska-Małecka, J., Kluczyńska, K., 2015, The impact of polyphenols on Bifidobacterium growth, Acta Biochimica Polonica, 62 (4), s. 895-901.

Gwiazdowski, R., Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., 2015, Wpływ wybranych bakterii fermentacji mlekowej na wzrost patogenów występujących w uprawie rzepaku, Progress in Plant Protection, 55 (4), s. 446-451.

Wieczorek, D., Gwiazdowska, D., Michocka, K., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., 2014, Antibacterial activity of selected surfactants, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 2 (39), s. 142-149.

Kluczyńska, K., 2013, Antagonistyczne oddziaływanie izolatów bakterii fermentacji mlekowej ze środowiska naturalnego wobec toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 12, s. 40-49.

Gwiazdowski, R., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2013, Fungistatyczna aktywność bakterii fermentacji mlekowej wyizolowanych z kiszonek, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 53 (3), s. 505-509.

Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., Napierała, M., 2013, Antimicrobial activity of essential oils against pathogenic and cosmetic spoilage microorganisms, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3 (36), s. 133-143.


Patenty

Zieliński, R., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2016, Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie sulfobetain o budowie homogeminalnej, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.

Zieliński, R., Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., Gwiazdowska, D., 2016, Nowe preparaty o działaniu biobójczym na bazie sulfobetain o budowie heterogeminalnej, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.

 

Publikacja w monografii naukowej

Kwaśniewska, D., Kluczyńska, K., Zieliński, R., 2013, Antibacterial activity of new sulfobetain w: Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science: Household and Personal Care Products, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 119-130.

Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Juś, K., 2016, Antybakteryjne właściwości bakterii fermentacji mlekowej pochodzących z mikrobioty jelitowej prosiąt ssących w: Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food quality evaluation = Ocena jakości żywności, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, s. 207-215.

 

Członkostwo w komisjach i organizacjach

Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego

Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

 

Zainteresowania pozanaukowe

książki, gotowanie, dietetyka, malarstwo techniką olejną, rysunek techniką podstawową, sport