Pracownicy

mgr inż. Jacek Lewandowicz

Doktorant w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2013 – magister, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2012 – inżynier, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Doświadczenie zawodowe

2013 – obecnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Doktorant

 

Prowadzone zajęcia

Statystyczne sterowanie procesem, laboratoria komputerowe, Towaroznawstwo, I°

Elementy fizyki i metrologii, laboratoria, Zarządzanie i inżynieria produkcji, I°

 

Obszar badań naukowych

- Zastosowania skrobi natywnych i modyfikowanych

- Analiza właściwości reologicznych żywności

- Technika F-AAS w zastosowaniach towaroznawczych

 

Najważniejsze publikacje

Lewandowicz, J., Le Thanh-Blicharz, J., Śmigielska, H., 2016, The effect of sodium chloride on the rheological properties of natural waxy starches, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 4 (49), s. 117-125.

Lewandowicz, J., Baranowska, H., Le Thanh-Blicharz, J., Lewandowicz, G., 2015, The effect of degree of substitution on the macroscopic and molecular properties of the pastes of acetylated starches, Proceedings of the 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Czech Chemical Society, s. 45-49.

Lewandowicz, J., Baranowska, H., Le Thanh-Blicharz, J., Makowska, A., 2015, Water binding capacity in waxy and normal rice starch pastes, Proceedings of the 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Czech Chemical Society, s. 69-72.

Le Thanh-Blicharz, J., Baranowska, H., Lewandowicz, J., Drożdżyńska, A., 2015, The effect of degree of saccharification on the rheological properties and molecular dynamics of water of concentrated maltodextrin's solutions, Proceedings of the 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Czech Chemical Society, s. 126-129.

Lewandowicz, J., Le Thanh-Blicharz, J., Jasiczak, J., 2014, Ocena możliwości zastosowania skrobi woskowych jako zagęstników sosów typu keczup, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 272, s. 81-91.

Le Thanh-Blicharz, J., Walkowski, A., Voelkel, E., Bryła, A., Lewandowicz, J., 2014, Rheological properties of cross-linked E 1422 starches in high concentration sugars systems, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 3 (40), s. 62-70.

Śmigielska, H., Lewandowicz, J., Le Thanh-Blicharz, J., 2013, Wpływ skrobi opornej typu RS4 na barwę i właściwości reologiczne keczupu, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 2 (87), s. 137-149.

 

Członkowstwo w komisjach i organizacjach

- Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Doktorantów

- Członek Komisji ds. Finansów i Badań Naukowych na Wydziale Towaroznawstwa

- Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

- Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

 

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Lewandowicz


budynek A, pok. 034,
tel. 618569022
dyżur:
poniedziałek   11.00 - 12.0,  p. 033 a
czwartek        10.30 - 11.30, p. 033 a
e-mail: jacek.lewandowicz@ue.poznan.pl