Pracownicy

mgr inż. Krzysztof Juś

Doktorant w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2013 – magister nauk ekonomicznych z zakresu Towaroznawstwa

2012 – inżynier nauk ekonomicznych z zakresu Towaroznawstwa

 

Doświadczenie zawodowe

Od października 2013 – doktorant w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Prowadzone zajęcia

Biochemia (lab.), towaroznawstwo, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologia (lab.), towaroznawstwo, studia pierwszego stopnia

Mikrobiologiczna Jakość Kosmetyków, towaroznawstwo, studia drugiego stopnia

Metody Kontroli Zagrożeń Mikrobiologicznych w Przemyśle (lab.), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia pierwszego stopnia

Elementy Fizyki i Metrologii (lab.) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia pierwszego stopnia

 

Obszar badań naukowych

Mikrobiologiczna konserwacja żywności i pasz; projektowanie mikrobiologicznych dodatków paszowych; biologiczna ochrona roślin; dekontaminacja mikotoksyn fuzaryjnych z żywności i pasz z wykorzystaniem mikroorganizmów i olejków eterycznych; wpływ substancji bioaktywnych na wzrost i hamowanie mikroorganizmów; molekularne metody oznaczania patogenów w żywności i paszach; izolacja i charakterystyka substancji biologicznych pochodzenia bakteryjnego; wykorzystanie nanocząsteczek w kosmetykach i środkach dezynfekujących do ograniczenia wzrostu bakterii i tworzenia biofilmu.

 

Najważniejsze publikacje

Perczak, A., Juś, K., Marchwińska, K., Gwiazdowska, D., Waśkiewicz, A., Goliński, P., 2016, Degradation of Zearalenone by Essential Oils under in vitro Conditions, Frontiers in Microbiology, 7, s. 1-11

 Juś, K., Gwiazdowska, D., Waśkiewicz, A., 2016, Wykorzystanie bakterii glebowych z rodzaju Brevibacillus do dekontaminacji zearalenonu, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 6, s. 27-39.

Gwiazdowska, D., Juś, K., Jasnowska-Małecka, J., Kluczyńska, K., 2015, The impact of polyphenols on Bifidobacterium growth, Acta Biochimica Polonica, 62 (4), s. 895-901.

Gwiazdowski, R., Gwiazdowska, D., Juś, K., Waśkiewicz, A., 2015, Ocena możliwości usuwania zearalenonu przez bakterie glebowe z rodzaju Rhodococcus, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 55(2), s. 237-241

Gwiazdowski, R., Gwiazdowska, D., Juś, K., Bednarek - Bartsch, A., Danielewicz, B., 2013, Wstępna charakterystyka fungistatycznych metabolitów wytwarzanych przez Paenibacillus sp., Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 53 (3), s. 533-537.

 

Członkostwo w komisjach i organizacjach

Przedstawiciel doktorantów w Komisji Rektorskiej ds. Jakości Edukacji, członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego i Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

 

Zainteresowania pozanaukowe

muzyka, film, siatkówka, sporty rekreacyjne


budynek B,pok. 3,
tel.618569037
dyżur:

wtorek               10:00-11:00, p. 1B

czwartek           10:00-11:00, p. 1B
e-mail: krzysztof.jus@ue.poznan.pl