Wykłady

 • Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie (I rok Tow) prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński
 • Technologia ogólna (II rok Tow) prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński 
 • Podstawy nanotechnologii (III rok Tow) prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński
 • Zarządzanie technologią (II rok ZIP) prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński
 • Maszynoznawstwo i aparatura procesowa (III rok ZIP) dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. UEP
 • Właściwości surowców kosmetycznych (II st. I rok MPK) prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński
 • Instrumentalne metody oceny produktów (II st. I rok MPK) dr hab. Ewa Sikorska, prof. nadzw. UEP, dr hab. inż. Anna Gliszczyńska – Świgło, prof. nadzw. UEP
 • Nowe techniki badawcze stosowane w badaniach preferencji konsumenckich (II st. R II, KJPP, KJPS, MP, EP) dr Katarzyna Pawlak – Lemańska

Ćwiczenia

 • Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie (I  rok Tow) dr inż. Katarzyna Michocka, mgr inż. Anna Wajda, dr inż. Daria Wieczorek
 • Technologia ogólna (II rok Tow) mgr inż. Justyna Kiewlicz, mgr Dobrawa Kwaśniewska, dr inż. Paulina Malinowska, dr inż. Daria Wieczorek
 • Informatyka w towaroznawstwie (II rok Tow) dr inż. Katarzyna Michocka, dr inż. Daria Wieczorek
 • Zarządzanie Technologią (II rok ZIP) mgr inż. Justyna Kiewlicz, mgr Dobrawa Kwaśniewska, dr inż. Paulina Malinowska, dr inż. Daria Wieczorek
 • Informatyka w pracach inżynierskich (II rok ZIP) dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. UEP
 • Maszynoznawstwo i aparatura procesowa (III rok ZIP) dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. UEP
 • Metody instrumentalne w ocenie jakości wyrobów (II st. I rok TOW) dr hab. Bożena Tyrakowska, prof. nadzw. UEP, dr hab. Ewa Sikorska, prof. nadzw. UEP, dr hab. inż. Anna Gliszczyńska – Świgło, prof. nadzw. UEP, dr Katarzyna Pawlak – Lemańska, mgr inż. Katarzyna Włodarska, mg inż Joanna Oprawa
 • Instrumentalne metody oceny produktów (II st. I rok MPK) dr Katarzyna Pawlak – Lemańska