Zapisy na ćwiczenia lab z Instrumentalnych Metod Kontroli Procesu Produkcyjnego rozpoczną się 28.09.2015r o godz. 20.00 i będą trwać do 29.09.2015r do godz. 20.00
poprzez stronę: http://towaroznawstwo.pl

Podczas zapisów należy podać:
- Imię (jedno) i Nazwisko,
- Nr Albumu,
- Nr Pesel


Zajęcia laboratoryjne z IMKPP rozpoczynają się 14-16.10.2015 r.

Informacje na temat tematów zajęć laboratoryjnych z IMKPP znajdują się na platformie e-moodle, Klucz do kursu IMKPP na platformie e-moodle: proces2015

W sprawach wyjaśniania wątpliwości dotyczących zapisów kontakt z p. dr Krzysztofem Wójcickim, e-mail: krzysztof.wojcicki@ue.poznan.pl