Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Technologii  i Analizy Instrumentalnej
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Sekretariat czynny:

pok. 013 A Gmach Główny 

poniedziałek-piątek 8:00-15:30

telefon: 061 856 90 40  lub 61 854 90 56

e-mail: ktai@ue.poznan.pl