W Katedrze Technologii i Analizy Instrumentalnej prowadzone są badania naukowe dotyczące technologii i fizykochemii związków powierzchniowo-czynnych, fizykochemii przeciwutleniaczy, technologii kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, nowoczesnych metod instrumentalnych w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz korzystnych i szkodliwych efektów działania funkcjonalnych składników żywności.

Dostęp do nowoczesnej aparatury decyduje w znacznym stopniu o możliwościach prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz o jej poziomie. Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej należy do najlepiej wyposażonych w urządzenia badawcze jednostek w środowisku poznańskim. Dysponujemy wysokiej klasy unikatową aparaturą laboratoryjną wykorzystywaną do prac badawczych (chromatografy cieczowe, elektroniczny nos, spektrofotometry UV-VIS oraz spektrofluorymetr z możliwością pomiaru fosforescencji). Współpracujemy z innymi wyższymi uczelniami, jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i przemysłowymi naszego miasta i regionu, a także kraju.

Problemy, które możemy pomóc rozwiązać:
  • Badania właściwości wytrzymałościowych
  • Badania podstawowych właściwości produktów chemii gospodarczej i kosmetyków: 
  • właściwości korneometryczne,
  • właściwości pianotwórcze,
  • właściwości reologiczne,
  • lepkość.
  • Ocena oddziaływania na środowisko
  • Wdrażanie nowych metod instrumentalnych wraz z ich upowszechnieniem oraz szkolenie specjalistów w zastosowaniu i obsłudze urządzeń.
Zachęcamy do współpracy w zakresie badań i konsultacji przedsiębiorstwa, szczególnie produkcyjne z sektora żywnościowego, rolno-spożywczego, chemicznego oraz przemysłowego. W świetle ciągle dokonujących się przemian, niezwykle ważne wydają się być procesy kontroli jakości podczas produkcji oraz monitorowanie ich poszczególnych etapów.