Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, doktor nauk chemicznych, profesor nadzwyczajny UEP; 

Funkcje na UEP
 • członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia,  
 • przewodnicząca Rady Bibliotecznej, 
 • członek Rady Naukowej Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego, 
 • członek Rady Programowej kwartalnika „Forum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
 • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa; 
 • członek Wydziałowej Komisji Wyborczej 2012-2016, 
Funkcje poza UEP: 
 • członek Rady Redakcyjnej czasopisma „The Open Agriculture Journal” (Bentham Science Publisher), 
 • członek Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie (IGWT), 
 • członek oddziału poznańskiego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk, 
 • członek oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego; 
Problematyka naukowo-badawcza: 
 • badania właściwości biologicznie czynnych składników żywności, 
 • zastosowanie metod spektroskopowych i chemometrycznych do oceny jakości wyrobów