Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, magister inżynier technologii żywności, profesor nadzwyczajny UEP; 

Funkcje na UEP
 • Prorektor ds. Edukacji i Studentów
 • członek Komisji Rektorskiej ds. Jakości Edukacji, 
 • przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji, 
 • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa, 
 • członek zespołu opracowującego dokument nt. „Strategia UEP na lata 2012-2020”, 
Funkcje poza UEP: 
 • Prezes oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 
 • członek Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie (IGWT), 
 • członek Groupe Polyphenols, 
 • członek oddziału poznańskiego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk; 
Problematyka naukowo-badawcza: 
 • instrumentalne metody oceny jakości i bezpieczeństwa żywności, 
 • witaminy i naturalne przeciwutleniacze