Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, inżynier, profesor nadzwyczajny UEP; 

Funkcje na UEP
 • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa, 
 • przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą,  
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia; 
 • członek Uczelnianej Komisji Wyborczej 2012-2016, 
 • koordynator Dni Młodych Towaroznawców 2011-2013, 
 • opiekun SKN Aeko, 
Funkcje poza UEP: 
 • sekretarz oddziału poznańskiego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk; 
Problematyka naukowo-badawcza: 
 • przeciwutleniacze, 
 • surfaktanty, 
 • ochrona środowi­ska, 
 • towaroznawstwo kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej