Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, magister inżynier technologii chemicznej; adiunkt; 

Problematyka naukowo-badawcza: 
  • przeciwutleniacze, 
  • surfak­tanty, 
  • ochrona środowiska, 
  • towaroznawstwo kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej