Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa; inżynier, adiunkt; 

Funkcje na UEP
  • członek Senatu UEP, 
  • sekretarz Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Ocen Nauczycieli Akademickich, 
  • członek Komisji ds. Strategii Wydziału Towaroznawstwa; 
Problematyka naukowo-badawcza: 
  • przeciw­utle­nia­cze, 
  • surfaktanty, 
  • towaroznawstwo kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej