Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa; inżynier, adiunkt

Problematyka naukowo-badawcza: 
  • przeciwutleniacze, 
  • surfaktanty, 
  • towaroznawstwo kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej