Funkcje na UEP: 

- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Towaroznawstwa ds. praktyk studenckich

- członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

- członek Wydziałowej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych

- członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału Towaroznawstwa


Problematyka badawcza:

- zastosowanie metod spektroskopowych i chemometrycznych do oceny jakości wyrobów
- oleje roślinne

- wyroby alkoholowe

- suplementy dla sportowców