Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, magister inżynier technologii chemicznej, adiunkt; 

Funkcje na UEP:
  • opiekun studentów II stopnia na kierunku Towaroznawstwo, 
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji.
Problematyka naukowo-badawcza: 
  • towaroznawstwo kosmetyków, 
  • przeciwutleniacze