Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, adiunkt; 

Funkcje poza UEP: 
  • członek Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie (IGWT), 
  • członek oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego; 
Problematyka naukowo-badawcza: 
  • instrumentalne metody oceny jakości