Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, adiunkt; 

Funkcje na UEP
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich; 
Funkcje poza UEP: 
  • członek Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie (IGWT), 
  • członek Groupe Polyphenols, 
  • członek oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego; 
Problematyka naukowo-badawcza: 
  • fizykochemia naturalnych przeciwutleniaczy, 
  • instrumentalne metody oceny jakości, 
  • projektowanie nowych produktów spożywczych