Doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie biochemii, dr towaroznawstwa, profesor zwyczajny UEP; 

Funkcje na UEP
  • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa; 
  • członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, 
Funkcje poza UEP: 
  • członek Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie (IGWT), 
  • członek Groupe Polyphenols, 
  • członek oddziału poznańskiego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk, 
  • członek oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 
  • członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego; 
Problematyka naukowo-badawcza: 
  • fizykochemia naturalnych przeciwutleniaczy, 
  • instrumentalne metody oceny jakości i bezpieczeństwa żywności, 
  • detoksykacja i bioaktywacja ksenobiotyków