Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, dr nauk chemicznych, profesor nadzwyczajny UEP; 

Funkcje na UEP
  • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa, 
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych; 
Funkcje poza UEP: 
  • członek Oddziału Poznańskiego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk, 
  • członek oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego; 
Problematyka naukowo-badawcza: 
  • przeciwutleniacze, 
  • bioaktywne składniki żywności, 
  • modelowanie molekularne