Funkcje na UEP
  • członek Podkomisji ds. Mieszkaniowych Komisji Rektorskiej ds. Socjalnych, 
  • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa