Funkcje na UEP
  • członek Komisji ds. BHP, Oceny i Dokumentowania Ryzyka Zawodowego na Stanowiskach Pracy UE